Ve městě minimum škod, v městských lesích ale spadly desítky tisíc stromů!

Úterý, 12.3.2019

Silné poryvy větru zasáhly o víkendu, zejména v noci ze soboty na neděli i v noci z neděle na pondělí, také Olomouc. K výrazným škodám na dřevinách ve vlastnictví a správě města Olomouce nedošlo. Citelně horší je ale situace v zoologické zahradě a v Lesích města Olomouce. Zoo Olomouc má kvůli kalamitě i druhý den zavřeno, v městských lesích teprve sčítají škody. 

V historických parcích, které spravuje společnost Výstaviště Flora Olomouc, jsou škody poměrně malé. V Bezručových sadech, v ASO parku a v parčíku pod Dómem nebyly zaznamenány prakticky žádné škody, v Botanické zahradě byly jen ojediněle polámané menší větve. Výrazněji zasáhly větrné turbulence Smetanovy sady, konkrétně lokalitu Magnoliové zahrady, kde vyvrátily i s kořeny jeden smrk a u druhého smrku tlak vichru potrhal kořenový systém v zemi. Kvůli tomu musel být napůl vyvrácený strom pokácen. Citelně menší poškození dřevin za sebou zanechaly poryvy větru v Čechových sadech.

V ulici U botanické zahrady před vstupem do Smetanových sadů se ulomila koruna z borovice lesní, která rostla na soukromém pozemku a svým pádem přehradila vstup do parku. „V ostatních částech města Olomouce máme hlášeny vývraty nebo zlomení jen ojedinělých stromů, v celkovém počtu deseti kusů, převážně jehličnanů a listnáčů s hustým větvením koruny – tedy dřevin s velkou odporovou plochou proti větru,“ uvedla Jitka Štěpánková z oddělení městské zeleně olomouckého magistrátu. Pracovníci Technických služeb města Olomouce monitorují a operativně odstraňují ohlášené vývraty stromů a zlomené jehličnany. Zasahovali na Nové Ulici u panelového domu při ulici Vojanova, v ulici Okružní, na třídě Svornosti, v ulici Dolní Novosadská, na Svatém Kopečku v lokalitě Wolkerova vyhlídka a také v Radíkově.

„Na tak velkou rozlohu vegetačních ploch s velkým množstvím dřevin na celém území města a přilehlých městských částí jsou škody na dřevinách minimální. Svědčí to o prověřenosti zdravotního stavu a dobré vitalitě dřevin, rostoucích na veřejně přístupných městských pozemcích ve správě města,“ uvedl náměstek primátora Pavel Hekela, který má oblast městské zeleně na starosti.

Horší situace je po víkendovém řádění vichru v areálu Zoo Olomouc a v rozsáhlých lesích v majetku města. Jen v zoologické zahradě vítr vyvrátil nebo polámal 6 až 8 stovek stromů, na území Lesů města Olomouce byly zničeny odhadem desítky tisíc stromů. Přesné škody zatím nebyly vyčísleny.

Foto: MMOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)