Zoo Olomouc se vzpamatovává z pohromy. Dobrovolníci nabízejí pomoc

Středa, 13.3.2019

Po dvou dnech mimořádného uzavření Zoo Olomouc ve středu 13. března znovu otevírá své brány veřejnosti. Po pondělním zprůjezdnění cest v areálu zahrady bylo v úterý odstraněno ještě několik potenciálně nebezpečných, částečně vyvrácených a na ubikace popadaných stromů.

Snažili jsme se vyřešit vše tak, aby bylo možné zoo co nejdříve otevřít, bezpečnost návštěvníků a zvířat je pro nás samozřejmě na prvním místě. V areálu zůstala drobná omezení a prosíme návštěvníky, aby se drželi cest, nevstupovali do lesa a dodržovali pokyny zaměstnanců zahrady.

Děkujeme všem, kteří nabízí svou pomoc, projevovaná vlna solidarity je velkou vzpruhou. V tuto chvíli máme v terénu kromě našich pracovníků i dvě dlouhodobě spolupracující firmy, které řeší akutní záležitosti. Jakmile zvládneme krizový stav a naplánujeme postup dalších prací dle jejich důležitosti, rádi využijeme každou pomocnou ruku. Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou své nabídky společně s kontaktními údaji posílat buď mailem na info@zoo-olomouc.cznebo přímo prostřednictvím formuláře pro nábor dobrovolníků na https://www.zoo-olomouc.cz/dobrovolnici-v-zoo-olomouc.

Významnou roli pro rychlost likvidace následků vichřice budou samozřejmě hrát i finanční prostředky. Dlouhodobí přátelé Zoo Olomouc vědí, že mohou podporovat naší činnost prostřednictvím adopce zvířat a tím posílit rozpočet zahrady. Bližší informace k této formě pomoci najdete na https://www.zoo-olomouc.cz/adopce-zvirat.

Ještě jednou všem děkujeme za již projevenou i budoucí přízeň a věříme, že také díky Vám se podaří momentální neutěšený stav našeho areálu brzy napravit.

Průběžně budeme o odstraňování škod informovat i formou fotografií a videí přes média, na našich webových stránkách a facebooku.

Za celý kolektiv zaměstnanců Zoo Olomouc
Karla Břečková, Marketing, Zoo Olomouc

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)