Od pátku nepojedou tramvaje přes centrum. Koleje potřebují nutnou opravu

Čtvrtek, 14.3.2019

Cestující se musí připravit na významnou výluku v tramvajovém provozu. Od pátku 15. března do neděle 17. března totiž bude v ulici 8. května prováděna oprava tramvajové tratě v blízkosti nákupní galerie Moritz. Z důvodu stavebních prací proběhne úplná výluka tramvajového provozu v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů. O technických problémech trati u mořického chrámu se hovořilo už před pár týdny, kdy tramvaje musely v tomto úseku zpomalovat až na 5 km/h. 

Změny v tramvajovém provozu:

 • Tramvajová linka č. 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase dle výlukových jízdních řádů.
 • Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
 • Tramvajová linka č. 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět.
 • Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů dle výlukových jízdních řádů.
 • Tramvajové linky č. 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.

V pracovní dny budou na linky č. 1, X4, 7 a U nasazeny spřažené soupravy, ve dnech pracovního klidu budou na kurzy linek č. X4 a U nasazeny sólo vozy a na kurzy linky č. 7 tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje. Nasazení vozů na linkách č. 3 a 5 zůstává beze změny.

Změny v autobusovém provozu:

Autobusová linka 50 (od 16. 3. 2019 do 18. 3. 2019) – bude vedena ze zastávky U Sv. Mořice na zastávku Palackého/Náměstí Hrdinů po objízdné trase.

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které budou vedeny po následující trase dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:

 • Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
 • U Bystřičky – tramvajová zastávka
 • Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
 • U Dómu – tramvajová zastávka
 • Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
 • U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
 • Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice

Ze zastávky U Sv. Mořice budou autobusy vedeny po objízdné trase na tramvajovou zastávku Palackého směr U Sv. Mořice, kde bude probíhat výstup i nástup cestujících.

 • Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice
 • U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
 • Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
 • U Dómu – tramvajová zastávka
 • Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
 • U Bystřičky – tramvajová zastávka
 • Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Linkou nebude obsluhována zastávka Fibichova (obousměrně). Cestujícím bude umožněn přestup na zastávkách Palackého a Hlavní nádraží.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)