Horní náměstí rozkvete, bývalou alej stromů bude připomínat alej květin

Středa, 10.4.2019

Skutečným městem květin bude letos v létě Olomouc, přinejmenším tedy Horní náměstí. V úplném centru města totiž skoro dvojnásobně naroste počet mobilní květinové výzdoby. Severní strana náměstí bude velkými květinovými nádobami kompletně lemována. Radní už toto rozšíření výzdoby schválili.

„Květinové pyramidy byly umístěny v prostoru Horního náměstí již v minulých letech a Olomoučané i návštěvníci města je hodnotili skoro vždy pozitivně. Květinová výzdoba města patří v Olomouci k dlouhodobé tradici,“ uvedl náměstek primátora Pavel Hekela, který má v gesci krom jiného i veřejnou zeleň. „V programovém prohlášení současné rady města máme ostatně také bod o zvyšování estetické a užitné hodnoty veřejných prostranství, a právě toto je jedna z cest k naplnění onoho bodu,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Řada květinových pyramid připomene starou alej

Stávající květinové pyramidy s muškáty, které se i v náročných klimatických podmínkách Horního náměstí osvědčily, doplní další i podél severní hrany náměstí. „V těchto místech se během 19. století nacházelo stromořadí, které je opakovaně předmětem veřejných debat o jeho obnově,“ připomněl Pavel Hekela. K dosavadním deseti muškátovým pyramidám přibude dalších devět, takže se jejich počet téměř zdvojnásobí. Květinové prvky sice nejsou totéž jako stromy, které zde v 19. a na začátku 20. století rostly, alespoň částečně je ale mohou Olomoučanům nahradit. 

Na rozdíl od loňska, kdy na náměstí kvetly muškáty výhradně v barvě červené a bílé s ohledem na oslavy 100 let od vzniku samostatného státu, bude letos výběr barevnosti květin na přání radních pestřejší. K rozšíření výzdoby budou použity shodné nádoby, aby byl zajištěn jednotný vzhled. Celkové náklady na zajištění devíti nových pyramid včetně výsadby nových květin jsou 339 570 korun bez DPH, tedy 410 879 korun včetně daně. Vzhledem k poloze náměstí v rámci městské památkové rezervace je zapotřebí tak jako i v předchozích letech požádat státní památkovou péči o závazné stanovisko k jejich umístění.

Foto: MMOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)