Jarní povodně způsobily milionové škody. Teď začíná jejich odstraňování

Pátek, 7.6.2019

Práce na odstraňování povodňových škod, které napáchala povodeň na konci května, zahájil tento týden státní podnik Povodí Moravy. V důsledku povodně vznikly v opevnění některých vodních toků výtrže. Největší škody voda napáchala na území Beskyd a Vsetínska. Povodí Moravy, s. p. začal se sanací škod v Rožnově pod Radhoštěm.

„Kvůli havarijnímu stavu na některých místech Hážovického potoka u soutoku s Rožnovskou Bečvou jsme zahájili přípravné kroky bezprostředně po povodni. Ihned po vyřízení nezbytných administrativních kroků jsme zahájili sanaci opevnění Hážovického potoka v místech, kde povodeň způsobila i 20 – 30metrové výtrže,“ popisuje odstraňování povodňových škod generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Sanace opevnění u soutoku Hážovického potoka s Rožnovskou Bečvou těžkým kamenným záhozem provádí pracovníci Povodí Moravy, s. p. s pomocí těžké techniky.

Práce na výtržích a likvidace dalších povodňových škod na Hážovickém potoce bude probíhat až do července. Jedná se o dočasnou opravu. Současně se sanací škod probíhá příprava stavební akce, která škody způsobené povodní trvale odstraní. Škody jsou zatím vyčíslené předběžně a sahají do milionů korun. 

V Rožnově pod Radhoštěm došlo na konci května v důsledku silných srážek k rozlivu z Hážovického potoka. Voda zaplavila několik domů, bylo zaplavené sklepy i suterén základní školy. Rozlivy byly ovlivněny i ucpanými mostními profily a propustky. Hážovický potok v úseku mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Hutiskem zatopil několik nemovitostí i komunikace.

Přívalová povodeň zasáhla oblast povodí Bystřice i tento týden v úterý. V důsledku prudkého deště došlo k prudkému vzestupu hladin některých vodních toků. Na přítoku do nádrže Bystřička vystoupala hladina dokonce na 3. stupeň povodňové aktivity. Přítok do nádrže vzrostl během hodiny z 0,3 m3/s na 25,8 m3/s. Vodní nádrž opět potvrdila svoji důležitost, když dokázala silný přítok transformovat na neškodný odtok 10 m3/s. Díky tomu pak nedošlo k ohrožení zdraví ani majetku lidí, kteří žijí níže podél toku.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)