Místo zbouraných nemocničních budov bude park, postará se o něj město

Pátek, 7.6.2019

Zhruba čtyři měsíce trvaly intenzivní práce na jedné z nejodlehlejších částí areálu Fakultní nemocnice Olomouc - pozemcích mezi ulicemi Prof. Fuky, Mošnerova a Hněvotínská na Tabulovém vrchu. Stavební firma zde od poloviny ledna do konce května prováděla terénní a demoliční práce, jejichž výsledkem je kultivovaná plocha, která v budoucnu poslouží dalšímu rozvoji největšího zdravotnického zařízení v kraji. Dočasně ale může revitalizovaný areál sloužit i jako veřejný parčík.

„Demolice všech bývalých vojenských objektů včetně následných zásypů a terénních úprav je již ukončena. Ponechány byly pouze páteřní komunikace a vybrané zpevněné plochy. V současné době zajišťujeme vymazání zbouraných budov z katastru nemovitostí a zároveň vedeme jednání s magistrátem města o možnosti a podmínkách zpřístupnění areálu veřejnosti,“ potvrdil vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Nemocnice pozemek o rozloze necelé tři hektary získala na podzim 2017 od Úřadu práce ČR. „Areál, který teprve najde rozvojové využití pro potřeby nemocnice, by bylo škoda nechat uzavřený. Dohodli jsme se proto na tom, že město teď na sebe převezmeme břímě údržby veřejných ploch a zeleně výměnou za to, že mu Fakultní nemocnice umožní otevření a zpřístupnění areálu,“ objasňuje princip dohody primátor Mirek Žbánek. Město by tak podle něj mělo být iniciátorem budoucích výsadeb zejména keřové zeleně v takové podobě, aby zde mohl dočasně vzniknout městský parčík s mobiliářem.

„Jsem rád, že jsme přispěli ke kultivaci prostředí ve městě a zároveň získali kvalitní prostor pro další rozvoj podle vznikajícího generelu. Areál můžeme předat k užívání městu do doby, než vznikne faktická potřeba tady stavět,“ potvrdil ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. V budoucnu by podle něj mohlo na pozemcích vyrůst třeba nové sídlo Kliniky zubního lékařství nebo ústavu pro navazující následnou péčí.

Foto: MMOL/ Blanka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)