Nejlepší a nejbezpečnější v zemi! Nový varovný a informační systém Olomouce

Čtvrtek, 4.7.2019

AKTUALIZOVÁNO V Olomouci, konkrétně ve Werichově ulici na Nových Sadech, začala největší proměna městského informačního a výstražného systému. Po jeho dokončení za přibližně tři roky bude mít město velmi účinný, moderní a jednotný varovný a výstražný systém, pokrývající celou plochu města. Půjde o nejmodernější řešení v rámci České republiky.

Dosavadní systém sirén a obecních rozhlasů je v Olomouci zastaralý a skládá se z několika nepříliš kompatibilních částí. Tento stav je výsledkem postupné modernizace, kdy k zastaralým obecním rozhlasům ze 70. a 80. let minulého století postupně v 90. letech a po roce 2000 přibývaly sirény.

Starý systém je poruchový, půlka města mu nerozumí

Tento zastaralý a kombinovaný systém vyžaduje v praxi časté opravy a nákladnou údržbu a navíc v mnoha případech není plně funkční. „Například při mimořádných hlášeních, kdy policie vyhlašuje pátrání po pohřešované osobě, je na některých místech sdělení nesrozumitelné, což znamená velký problém. Občané pak volají na radnici a jsou vystrašení, protože netuší, jaká informace vlastně v hlášení byla,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

„Nový jednotný systém dokáže současně plnit funkce sirén, celoplošného oznamovacího prostředku i jednotlivě a odděleně fungujících obecních rozhlasů, které lze použít třeba jen v několika vybraných ulicích dle aktuální potřeby. Díky tomu je možné operativně volit, zda potřebujeme informovat všechny obyvatele města, nebo zda potřebujeme sdělit informaci, relevantní jen pro některé části města,“ uvedl Mirek Žbánek. Dodal, že tímto rozhlasem bude pokryto všech 27 městských částí. Obecní rozhlas budou moci využívat i komise městských částí. „Systém současně umí plnit i některé funkce meteorologické, obsahuje dvě vodočetné stanice či srážkoměr. Díky takto získaným údajům se pak zvýší míra ochrany Olomoučanů před různými živelními pohromami,“ dodal náměstek primátora Martin Major.

Je to drahé, ale městu pomůže dotace 

„Pořízení takového kompaktního systému je nákladné, celkově vyjde asi na 78 milionů korun. Nám se po předložení dobrého projektu podařilo získat dotaci z operačního programu životní prostředí ve výši 55 milionů korun,“ zdůraznil Martin Major. Výsledkem kvalitní přípravy je nejrozsáhlejší modernizace systému varování a informování v historii.

Projekt začíná nyní instalací prvků v části Nové Sady, trvat bude celkem zhruba tři roky. Odborná firma do poloviny července nainstalovala už stovku hlásičů, celkově jich bude na celé ploše města 1832 jednotek. Po dobu instalace nového systému bude v provozu systém dosavadní, teprve po kompletním dokončení nového výstražného a informačního systému bude ten starý odstaven. „Nový systém, respektive jeho informační část, už ovšem může v praxi využita i po částech tak, jak bude instalace v jednotlivých městských čtvrtích dokončena,“ doplnil vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Město si ale i po úplném dokončení všech prvků nové sítě ponechá část původních sirén jakožto záložní systém.

Oproti povodním 1997 je to obrovský rozdíl

Když se na Olomouc valila povodňová vlna v červenci roku 1997, neexistoval žádný rozumný praktický způsob, jak operativně informovat o aktuální situaci občany. "Informovanost veřejnosti tehdy byla velmi slabá. Povodeň z července 1997 byla skutečně impulsem k mnoha změnám, protože ukázala, jak nedostatečně a špatně byla tehdy Česká republika na podobnou situaci připravena," potvrdil Jan Langer. Už systém 44 sirén, který byl v Olomouci instalován krátce po povodních z roku 1997, znamenal velkou změnu k lepšímu. Nově budovaný systém pak posunuje ochranu obyvatel Olomouce na kvalitativně úplně jinou úroveň. 

Foto: MMOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)

Komentáře

Úroveň naší novinařiny :-(: V Olomouci, konkrétně ve Werichiově ulici na Nových Sadech