V parcích kvetou nové záhony plné letniček. Připomínají rozkvetlou louku

Čtvrtek, 8.8.2019

Čtyři nové záhony letniček zdobí olomoucké parky. K trvalkovým záhonům v Rudolfové aleji přibyly letničkové z přímého výsevu, připomínají rozkvetlou louku, která potěší svými krásnými barvami i vůní. Záhony poblíž dětských hřišť či mateřské školy rozvíjí tradici Olomouce jako kvetoucího města.

„Najdeme zde celou řadu rostlin, které není nutné předpěstovat ve skleníku ani v pařeništi a vyhovuje jim naopak přímý výsev na záhon. Tuto vlastnost mají pouze určité druhy letniček, pro které je typické mnohdy rychlé klíčení nebo třeba mohutný kůlový kořen, který neumožňuje předpěstování v nádobě a následné přesazování,“ uvedla Martina Gerhardová z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství.

Letničkové záhony z předpěstované sadby jsou poměrně finančně náročné a proto se od počátku dvacátého prvního století objevují ve veřejné zeleni záhony letniček z přímého výsevu, inspirované přírodními společenstvy. I v průběhu vegetace jsou záhony z přímého výsevu méně náročné na péči a proto je jim dnes dávána přednost před tradiční, ornamentální letničkovou výsadbou. Do směsí jsou používány letničky rostoucí v přírodních společenstvech po celém světě.

„Některé z použitých letniček známe dobře i z naší přírody. Mají pozdější nástup kvetení a svojí barevnou krásou nás potěší od července do září. Záhony jsou umístěny na plné slunce, tak aby mohly být zblízka pozorovány a obdivovány kolemjdoucími,“ doplnila zahradní architektka Gerhardová.

V olomouckých parcích je v letošním roce osetá plocha kolem 444 metrů čtverečních nově založených záhonů s letničkami. (Letničkové záhony (mapa).

V letošním roce jsou v městských parcích vysety následující směsi: 

Na záhonu v Čechových sadech u dětského hřiště je vyseta směs letniček s názvem „Středověk“, která obsahuje letničky jako je Chrpa (Cenraurea), Len (Linum), Brunták (Borago), Ostrožka (Consolida), Callendula (Měsíček), Limonium (Limonka), Černucha (Nigella). Směs má středověký původ, kvetení začíná modrými odstíny, v průběhu sezóny pokračuje oranžovou barvou a končí červenou barvou kvetení.

Ve Smetanových sadech u dětského hřiště je vyseta směs letniček s názvem „Oranžová a žlutá“, které obsahují letničky jako je Sluncovka (Escholzia), Ostálka (Zinina), Aksamitník (Tageres), Měsíček (Callendula), Krásenka (Cosmos), Krásnoočko (Coreopsis), Slunečnice (Heliantus), Eurypos (Eurypos)

Ve Smetanových sadech na záhonech za oranžérií u letní čítárny je vyseta směs letniček s názvem „Divoké léto“, která obsahuje letničky jako je Krásenka (Cosmos), Sléz (Malva), Slézovec (Lavatera), Ostálka (Zinina), Měsíček (Callendula), Chrpa (Cenraurea).

Za mateřskou školou Michalské stromořadí na záhonu v Bezručových sadech je vyseta směs letniček s názvem „Chambord“, která obsahuje letničky jako je Chrpa (Cenraurea), Šalvěj (Salvia), Ostálka (Zinina), Sluncovka (Escholzia), Krásnoočko (Coreopsis), Limonium (Limonka), Měsíček (Callendula), Aksamitník (Tagetes).

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)