Méně aut, více místa pro chodce. Radní upravili projekt rekonstrukce ulice 8. května

Středa, 14.8.2019

Jak změnit frekvetovanou ulici 8. května, aby vyhovovala chodcům i řidičům? Změnit se musí, protože zdejší tramvajová trať už funguje jen na základě výjimky, neboť nutně potřebuje rekonstrukci. Otázkou je, jak bude po rekonstrukci ulice fungovat.

Olomoučtí radní v pondělí projednali a schválili změny v projektové dokumentaci na rekonstrukci této ulice v centru města. Výsledkem je nižší počet parkovacích míst. Zrušit všechna automobilová stání rada města ale odmítla. Při rozhodování se radní zabývali především stanoviskem a připomínkami Komise architektury, která se úpravami deset let starého projektu zabývá již několik měsíců.

„Podobu nové vozovky i chodníků hodně ovlivňuje kolejový svršek a jeho uložení v ulici Pekařská, na nějž ulice 8. května navazuje,“ vysvětlil radním předseda komise Michal Giacintov. Podle něj existuje mnoho požadavků a variant na případné změny od laických po radikální. Některé jsou i tři roky staré. Vyhovět jim ale není možné kvůli trakčnímu vedení, kolejišti, výšce soklů budov a dalším technickým omezením. Komise radním navrhla vypustit některá podélná parkovací stání, zrušení obrubníků a srovnání povrchu do jedné roviny ale možné není. Důvodem je nivelace kolejí a odtokové poměry.

Primátor Mirek Žbánek navrhnul zrušit podélné stání před hotelem Národní dům a ke změnám se připojil i náměstek Matouš Pelikán. „Myslím, že by bylo vhodné zrušit parkovací stání především v místě přechodu pro chodce mezi poliklinikou a náměstím Národních hrdinů, kde je největší koncentrace lidí,“ prohlásil náměstek Pelikán. Radní se také shodli na tom, že je nutné rozšířit chodníky v okolí kostela sv. Mořice.

Na základě rozhodnutí rady města budou tedy vypuštěny parkovací zálivy na severní straně uličního profilu mezi ulicemi U hradeb a Slovenská a také část parkovacích stání při jižní straně uličního profilu od náměstí Hrdinů po druhý trakční sloup. Tato změna se do projektové dokumentace promítne jako změna stavby před dokončením.

Parkovacího zálivy na ulici 8. května by měly být vyhrazeny především pro zásobování provozoven s krátkým časovým úsekem pro stání.

Rozhodnutí rady ponechat alespoň pár nezbytných míst pro zastavení uvítal ředitel Okresní hospodářské komory Radim Kašpar. „Podnikatele, kteří podnikají v centru Olomouce, dlouhodobě trápí složitost dopravy v historickém jádru města. Vylučování osobní automobilové dopravy, stěžování zásobování, v kombinaci s mnohdy až šikanózním jednáním a botičkováním, to jsou témata, na která nejvíce a nejčastěji upozorňují,“ uvedl Kašpar.

Samotný projekt rekonstrukce ulice 8. května se po několikaletých přípravách zastavil, když od zakázky odstoupila projekční firma Stavoprojekt. Dokončení projektové dokumentace se poté ujala brněnská společnost HBH.

Autor: 
(red)