Úlevy podnikatelům i rodičům. Radní odpouštějí placení nájmů a ruší školkovné

Úterý, 24.3.2020

Rada města schválila v pondělí prominutí nájemného za období od 1. dubna do 30. června 2020 provozovatelům, kteří jsou v komerčním nájmu města, a na něž dopadla provozní omezení daná usnesením vlády ČR. Doporučení radních musí ještě posvětit zastupitelé. Radní se zabývali i obdobným návrhem krizového štábu zrušit poplatky za školky, jesle a školní družiny.

Po tři měsíce bez placení nájmu

„Schválili jsme prominutí nájmu na dobu tří měsíců. Věříme, že půjdeme dobrým příkladem a provozovnám, které nemohou fungovat, pomohou i ostatní vlastníci. Tento návrh jsem po dohodě s ostatními radními předložil jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů nemožnosti provozu komerčních nájmů v našich budovách v důsledku vládních omezení,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán.

Návrh na prominutí nájmů se týká celkem padesáti nájemců, z toho třicet případů podléhá schválení zastupitelstva. Celková částka promíjeného nájemného za tři měsíce u všech padesáti navržených nájemců je 2,8 milionu korun.

Rozhodnutí samosprávy, které je jedním z další kroků mírnění dopadů situace způsobené důsledky šíření nového koronaviru, se týká výhradně nájmů v objektech ve vlastnictví města. „Prominutí nájmu na čtvrtletí je gesto, které doporučujeme i dalším pronajímatelům, aby ochránili i své nájemce. Nechceme, aby město podnikatelsky skomíralo. Podnikatelé mají výpadky v tržbách, ale náklady jim běží dál,“ objasnil primátor Mirek Žbánek. Radní zároveň přijali doporučení ředitelům příspěvkových organizací a městských společností postupovat vůči nájemcům prostor v objektech jimi vlastněných či spravovaných stejným způsobem.

Podle radních je to začátek procesu. „Rozhodnutí, které teď bereme na svá bedra, považujeme za první fázi. Předpokládáme, že další kroky v tomto směru bude činit vláda a příslušná ministerstva,“ doplnil primátor.

Od poloviny března žádné poplatky za školky a družiny

Radní schválili také zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole, tzv. školkovné a úplaty za školní družinu v základních školách a dětských jeslích. Zrušení poplatků v zařízeních zřizovaných městem platí s účinnosti ode dne jejich uzavření.

„Rozhodnutí přináší alespoň nějakou úlevu rodičům dětí, které navštěvují naše předškolní nebo školní zařízení, a ta byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřena,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Zrušení výběru poplatků je účinné od termínu uzavření školních družin, školek nebo jeslí. „Znamená to, že platby za měsíc březen budou rodičům dětí vraceny v poměrné části,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

Školní družiny byly uzavřeny 11. března na základě vydaného mimořádného opatřením vlády ČR. Školky město jako zřizovatel uzavřelo 17. března a jesle ukončily provoz 18. března.

V Olomouci nyní jako jediná funguje Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10. Na základě usnesení krizového štábu města je zařízením, které zajišťuje nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Autor: 
(red)