Autobusové spoje jezdí jako dřív, koronavirová omezení už neplatí

Čtvrtek, 21.5.2020

Další omezení, která si v březnu a dubnu vynutil stav nouze, konečně padají. Od pondělí 25. května 2020 budou, z důvodu dalšího uvolňování restriktivních opatření kvůli koronaviru, zrušena některá omezení autobusového provozu. Většina autobusových spojů MHD tak už jezdí normálně jako dřív. 

Autobusové linky č. 12, 16 a 19 budou vedeny v pracovních dnech dle původních jízdních řádů (v kapesních jízdních řádech s uvedenou platností od 15. 12. 2019).

Autobusové linky č. 50, 51 a 52 budou vedeny denně dle jízdních řádů platných před omezením (linky č. 50 a 52 dle výlukových jízdních řádů s platností od 15. 3. 2020, linka č. 51 dle původního jízdního řádu s platností od 18. 12. 2019).

Autobusová linka X bude vedena v pracovních dnech v intervalu 10 minut a ve dnech pracovního klidu v intervalu 15 minut dle nového jízdního řádu.

Nadále zůstává v platnosti zrušení školních posilových spojů, zrušení linky č. 111 a omezení na linkách č. 13, 16 a 22 ve dnech pracovního klidu, platné od 1. dubna 2020.

Změněné jízdní řády budou uveřejněny na zastávkových označnících a na stránkách www.dpmo.cz

Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Autor: 
(rej)