Hladiny Moravy má výšku přes čtyři metry. Pokud už nebude pršet, řeka se uklidní

Pátek, 16.10.2020

Díky tomu, že ve čtvrtek a v pátek přestalo pršet či pršelo jen velmi málo, dochází v oblasti povodí horní Moravy ke kulminaci nebo k poklesu hladiny řeky Moravy a jejich přítoků. Pokud se už neobnoví silná srážková činnost, jsou vyhlídky pozitivní. 

V Olomouci na vodočtu Nové Sady v pátek trvá 2. stupeň povodňové aktivity, přičemž aktuální hodnota hladiny o půl druhé odpoledne je 419 centimetrů. S ohledem na vývoj srážkové činnosti, kdy se v příštích dvou dnech očekávají dešťové srážky menšího rozsahu lze předpokládat, že by řeka Morava měla kulminovat v průběhu pátku 16. října právě na úrovni 2. stupně povodňové aktivity. Na řece Bystřici a na Trusovickém potoku povodňové stavy pominuly.

„Nadále ovšem trvá upozornění pro občany, aby se nepohybovali v blízkosti rozvodněných vodních toků,“ upozorňuje náměstek primátora Martin Major.

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitorují pracovníci odboru ochrany olomouckého magistrátu. O případném zhoršení situace budou občané neprodleně informováni.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Další důležité odkazy:

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)