Stavba Rejnoka pokračuje. Po vánoční pauze se už plní konstrukce mostu

Sobota, 9.1.2021

Přes svátky stavba protipovodňových opatření v centru Olomouce utichla. Teď už ale práce pokračují a mění se i první polovina mostu, kvůli neobvyklému tvaru zvaného Rejnok. 

V prosinci byla obří kovová konstrukce vysunuta z Masarykovy třídy nad řeku a usazena na nové mostní opěry. Následovat teď musí další práce, které už stavební dělníci dělají přímo nad hladinou řeky. Právě teď probíhá osazování bednění a výztuží do základní konstrukce mostu. Teprve až bude konstrukce kompletní, bude následovat betonáž samotné mostovky a souběžně bude prováděno i přeložení inženýrských sítí do nového mostu. Tato povodní polovina Rejnoka by měla být podle zpráv stavební firmy hotova v dubnu, poté by po ní už měli přecházet chodci. Pak je na řadě demolice zbytků starého mostu, který zatím slouží jako lávka pro pěší a také provizorně nese všechny inženýrské sítě mezi oběma břehy Moravy.

V italské firmě začnou letos vyrábět komponenty druhé, zcela shodné poloviny mostu. Tu opět někdy na podzim přivezou do Olomouce a po zkompletování jí vysunou nad řeku. Na jaře příštího roku bude most Rejnok hotov, pak konečně bude moci být propojena i nová náplavka před a za mostem. 

Foto: BW

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)