Nádherné reprezentativní sály na Svatém Kopečku brzy uvidí i veřejnost

Úterý, 12.1.2021

Olomouc brzy získá další atraktivní turistický magnet - prohlídkovou trasu v rezidenční budově v poutním areálu na Svatém Kopečku. Opravy a restaurátorské práce v areálu baziliky Navštívení Panny Marie jsou ve finále. Již dnes mohou návštěvníci obdivovat hlavní loď barokní baziliky v plné kráse. V dubnu se k tomu přidá i prohlídková trasa, která povede mimo jiné přes nádherné reprezentativní sály v jižní rezidenci vedle baziliky.

„Pokud to situace dovolí, tak bude pro návštěvníky opět zpřístupněno severní křídlo baziliky s nově instalovanou expozicí Poutní místo Svatý kopeček - historie a současnost. S průvodcem bude přístupná prohlídková trasa, kde návštěvníci budou moci spatřit Francouzský sál, Andrýskův sál, čínský salónek a kůr s barokními varhany,“ popisuje Ladislav Šnevajs, předseda Matice svatokopecké. 

Památkový katalog Národního památkového ústavu popisuje uvedené sály následovně: „V patře ve východním křídle je několik reprezentačních sálů, z nichž pozoruhodný je zejména tzv. Andrýskův sál s bohatou štukovou výzdobou a malovanými tapetami s náměty svatokopecké mariánské legendy. Na něj navazuje malý Čínský sál, s malbou čínských motivů na zdech a dále velký Francouzský sál s obrazy - portréty kněží.“ 

Do expozice se bude vstupovat vraty v průjezdu mezi severním dvorem a nádvořím s ambity. V expozici budou vystavena díla z fondů Matice svatokopecké, z inventáře sbírkového fondu, uloženého na Svatém Kopečku a také z fondů Strahovské knihovny a obrazárny.

Poutní areál baziliky na Svatém Kopečku, který je dnes národní kulturní památkou, vznikal v letech 1669 až 1679. Odborníci hovoří o mimořádně hodnotném barokním kostele, který současně označují za velmi významnou krajinnou dominantu. Za projektem chrámu stojí významní barokní italští architekti Giovanni Pietro Tencala a Domenico Martinelli, interiér vyzdobili umělci Josef Winterhalder či Baltazar Fontana. Úplně původní kaple na tomto místě byla z iniciativy olomouckého obchodníka Jana Andrýska vybudována v letech 1629 až 33, tu však zničili za okupace v letech 1642 až 1650 švédští vojáci.

Foto: Matice svatokopecká/ Ladislav Šnevajs

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)