Šedesát kilometrů potrubí, 100 milionů korun. Olomouc má moderní vytápění

Úterý, 2.9.2014

Dnešním položením poslední části potrubí v hodnotě více než 100 milionů korun završila teplárenská společnost Dalkia Česká republika rozsáhlý projekt sahající až do roku 1998. Jeho výsledkem je náročná rekonstrukce více než 60 kilometrů rozvodných sítí parovodů a jejich přeměna na moderní horkovody. Olomouc se díky tomu stala moderním městem s plně rozvinutou horkovodní tepelnou sítí.

Dnes dopoledne propojil poslední kus potrubí dvě páteřní větve teplovodních sítí v Olomouci, čímž byl dokončen projekt rekonstrukce, jenž započal již v roce 1998. Cílem byla modernizace sítí dálkového rozvodu tepla a jejich přeměna z parních teplovodních na horkovodní. Kromě výměny potrubí a zvýšení spolehlivosti dodávek tepla bylo hlavním účelem také zlepšení životního prostředí ve městě. Rekonstrukce proběhla v tomto a minulém roce, přičemž v minulém roce byly obnoveny dva úseky. „Letos dokončená, poslední etapa, přinesla výměnu 4 384 metrů potrubí, v předchozích etapách Dalkia vystavěla 56 447 metrů moderního horkovodního vedení. Celkem se tedy jedná o výměnu 60,8 kilometrů potrubí. Rekonstrukce dosáhla celkové hodnoty přes 500 milionů korun,“ uvedl Jan Myšík, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika.

Poslední etapou výstavby byl vloni zahájený přechod IV. větve na horkovod. Tato část propojila dvě páteřní větve, a tím byl dokončen nový okruh vedení tepla ve městě. Celkově se jedná o 4 384 metrů potrubí, díky kterému bude dodávkami tepla zásobováno 21 významných zákazníků, například Fakultní nemocnice Olomouc, Vazební věznice, Okresní soud nebo některá sportovní zařízení. Cena jen za IV. větev byla přibližně 103 milionů Kč, z čehož přibližně třetina byla spolufinancována Fondem soudržnosti Evropské unie a Operačním programem pro životní prostředí. Projekt výstavby IV. větve byl zahájen v květnu 2013 a poslední úpravy budou provedeny 28. listopadu 2014. Po dnešním propojení se totiž bude celé dílo testovat, než se uvede do ostrého provozu.

Olomoučané tyto práce vnímali v praxi především jako rozkopávky ulic a případná dopravní omezení. "Chtěli bychom poděkovat občanům Olomouce za trpělivost při výstavbě. Odměnou jim bude nejen efektivnější rozvod tepla s nižšími tepelnými ztrátami, ale především vyšší životní komfort ve městě díky nižší produkci emisí," říká Martin Major, primátor města Olomouce. "Všechna místa rekonstrukce budou navíc vrácena do původního stavu, a to dokonce s novým dlážděním, vyasfaltováním i zatravněním," slibuje Ivo Vlach, první náměstek primátora.

Podle údajů, které zveřjnila Dalkia, se k lepšímu změní také ekologiká situace v Olomouci. Předběžné úspory emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku jsou vyčísleny v desítkách tun za rok (36,84 tun u SO2, respektive 23,35 tun u NOx), emise oxidu uhličitého pak poklesnou až o pět tisíc tun ročně. Věřme, že tuto změnu k lepšímu Olomoučané skutečně pocítí. 

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)