Michael Engler, Václav Render: osobnosti dostanou v Olomouci svá místa

Úterý, 9.9.2014

Michael Engler a Václav či, chcete-li Wenzel Render. Slavný tvůrce varhan a ikona olomouckých barokních sochařů a kameníků. Hned dvě jména význačných osobností, spjatá s kulturními dějinami Olomouce, by se mohla znovu zapsat do života města. Radní města na svém posledním jednání souhlasili s novým pojmenováním náměstí v sousedství Chrámu sv. Mořice a také mostu na Masarykově třídě, který zanedlouho změní svou tvář.

Prostor mezi Chrámem sv. Mořice a budovou Galerie Moritz ponese název po staviteli slavných mořických varhan Michaelu Englerovi. Most na Masarykově třídě, který dostane novou podobu při výstavbě protipovodňové ochrany města, se má jmenovat po tvůrci Čestného sloupu Nejsvětější Trojice olomouckém kameníkovi Václavu Renderovi.

„Návrh vychází ze snahy ocenit odkaz dvou významných osobností, které se podstatným způsobem zapsaly do historie našeho města. Jejich přínos je mimořádný nejen ve smyslu díla, kterým tvůrci obohatili Olomouc, ale rovněž životních osudů, které s vytvořením těchto děl spojili,“ vysvětlil důvody pojmenování náměstek primátora pro kulturu Jan Holpuch. Dodal, že obě osobnosti byly ochotny na uskutečnění svých cílů, prospěšných pro Olomouc, investovat i velké osobní prostředky, což se posléze podespalo na jejich vlastní neradostné finanční situaci. „Tímto krokem chceme alespoň symbolicky splatit dluh, který město vůči těmto autorům doposud má,“ doplnil náměstek Jan Holpuch. Pojmenování náměstí a mostu musí na svém jednání 15. září schválit zastupitelé města.

Radní sice průběžně schvalují nově navržené názvy ulic a náměstí, posledním takovým mediálně známým případem bylo pojmenování nově vzniklé komunikace mezi Šantovkou a Velkomoravskou třídou jménem Švýcarské nábřeží. Většinou se ovšem jedná o lokality na okraji města, kde nová výstavba probíhá. "Tyto dvě osobnosti si zaslouží být formou pojmenování přítomny v centru Olomouce," uzavřel Jan Holpuch. Vratislavský varhanář Engler kdysi už svou ulici ve městě měl, po Václavu Renderovi dosud žádné místo pojmenováno nebylo. 

 

Englerovo náměstí

Jedná se o část bývalého Mořického náměstí, které v roce 1961 formálně úředně zaniklo a v současné době neexistuje. Část bočních partií je dnes součástí ulic Opletalovy a 8. května. V samotném prostoru, který nově radní navrhují pojmenovat, se nenacházejí žádné dotčené nemovitosti. Podmínkou záměru je pojmenovat prostor tak, aby nedošlo k žádnému ovlivnění dosavadně platných adres.

Renderův most

V Olomouci, na rozdíl od jiných měst, nebyla dosud uplatňována praxe pojmenovávat mosty. Most na Masarykově třídě je součástí II.B etapy protipovodňových opatření a je nyní projekčně připravován architektonickou kanceláří DRNH. Pojmenování mostu v této fázi umožňuje začlenit do jeho finální podoby prvky, které odkazují na Sloup Nejsvětější Trojice unikátní dominantu Horního náměstí a současně největší barokní sousoší ve střední Evropě.

Fotogalerie: 
Autor: 
(mb)