Podzimní festival duchovní hudby Olomouc: duchovní hudba v proměnách století již třicet let

Podzimní festival duchovní hudby vstupuje v letošním roce do svého třicátého ročníku. Za dobu svého konání si vybudoval nejen značku a respekt mezi posluchači, návštěvníky města, interprety, a i ostatními českými festivaly, ale zároveň potvrdil oprávněnost a nadčasovost myšlenky, která ho před třemi desetiletími utvářela: město Olomouc je svoji duchovní a architektonickou dispozicí a skladbou návštěvníků koncertů ideálním místem pro realizaci a prezentaci vrcholných děl evropské a světové hudby, které v sobě obsahují duchovní poselství.

Foto: Podzimní festival duchovní hudby

Letošní ročník je tradiční a zároveň i výjimečný. Připravován byl s vědomím slavnostnosti 30. výročí a zároveň i s ohledem na dosavadní tradici. Festival tak zachovává tradiční dobu konání, pozoruhodná místa pro vystoupení, lehce navyšuje počet koncertů, ale samozřejmě se především snaží představit zajímavý program v interpretaci osobitých hudebníků a zpěváků z domova i zahraničí (23.9.-21.10. 2023). Využívá mimořádného genia loci města Olomouc, který je tvořen množstvím kostelů a chrámů a řadou dalších zajímavých historických i soudobých staveb, které umožňují realizaci koncertních představení. Při přípravě bylo myšleno v prvé řadě na obyvatele města a také jeho návštěvníky.

Letos festival zaštítil a finančně podpořil administrátor olomoucké diecéze, hejtman olomouckého kraje, primátor města Olomouc a ministr kultury ČR. Koncerty jsou umístěny do historicky cenných a akusticky pozoruhodných prostor spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce. Návštěvníci jsou zváni na osm koncertů do chrámu P. M. Sněžné, arcibiskupského paláce, dómu sv. Václava, kostela sv. Mořice, na Klášterní Hradisko, do kostela Zvěstování Páně (u kapucínů), do Červeného kostela a do Domu U parku. Jeden koncert je pořádán v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Program letošního ročníku nabízí ojedinělý a žánrově i druhově pestrý program složený z duchovní hudby více než šesti století.

Festival zahajuje slavnostním koncertem v sobotu 23. 9. v chrámu Panny Marie Sněžné, kde zazní dvě působívá duchovní díla světově proslulého polského skladatele, legendy evropské hudební avantgardy, Krzysztofa Pendereckého: Missa Brevis a Te Deum. Koncertu se ujali přední polští sólisté a Krakovský filharmonický sbor a orchestr, které bude řídit dirigent Alexander Humala. Koncert je věnován nedožitým devadesátým narozeninám tohoto mimořádného skladatele, který měl k Podzimnímu festivalu duchovní hudby osobní vztah vzhledem k jeho obsahovému zaměření, což potvrdil i svým hostováním v roce 2018. Realizace koncertu je umožněna i díky spolupráci Polského kulturního institutu a Institutu Adama Mickiewicze.

Festival se dlouhodobě věnuje i mladé nastupující interpretační generaci, což potvrzuje každý rok tím, že dává příležitost umělcům, kteří ještě nejsou mediálně tak známí, ale jejichž hudební potenciál je velkým příslibem do budoucnosti. V letošním roce byla pozvána mladá houslistka Markéta Janoušková, která vystoupí na sólovém recitálu v Červeném kostelu v úterý 26. 9. 2023.

Zcela netradičně bude jeden z festivalových koncertů realizován mimo Olomouc, a to v pátek 29.9. 2023 v kostele sv. Mořice v Kroměříži, kde zazní Requiem Wolfganga Amadea Mozarta v interpretaci souboru Czech virtuosi, Akademického sboru Žerotín, kvarteta osvědčených sólistů za řízení dirigenta Jaromíra M. Krygela.

Festival se dlouhodobě věnuje i uvádění skladeb, které byly zapomenuty či zapadly do šera archívů. V letošním roce zazní hudebně i textově jedinečné dílo nepříliš známého skladatele Wendelina Huebera Canciones sacrae, které vzniklo v polovině 17. století a zhudebňuje mystické texty hymnů kontemplujících ukřižovaného Ježíše Krista. Interpretace se ujal soubor Capella Ornamentata, který založil a vede Richard Šeda. Koncert je umístěn do kostela Zvěstování Páně (u kapucínů) a naplánován na neděli 1.10. 2023.

Klášterní Hradisko bude v letošním ročníku místem, kde se uskuteční ve středu 4.10. 2023 jazzový meditativní koncert česko-polského souboru Štěpánka Balcarová Quartet. Představí osm kompozic, které zhudebňují lidské emoce. Skladby byly nedávno souborem nahrány a vydány v podobě CD nazvaného jednoduše Emotion.

Osobitou a svým způsobem velmi aktuální dramaturgii přináší koncert Janáčkova komorního orchestru v neděli 8.10. 2023v Domě U Parku. Uveden bude velmi působivou skladbou Dmitrije Šostakoviče Komorní symfonie c moll, op. 110a, která patří k nejsugestivnějším hudebním znázorněním zbytečnosti válek a mocenských konfliktů. V druhé polovině koncertu bude uvedena skladba Benjamina Brittena Serenáda, která v několika částech líčí život ve válečné Anglii. Jako sólisté byli přizvání sólohornistka České filharmonie a vítězka soutěže Pražské jaro Kateřina Javůrková a sólista Národního divadla v Praze tenorista Jaroslav Březina.

Moravská filharmonie Olomouc, která je stálým a letitým partnerem festivalu, se ujala koncertu v kostele sv. Mořice ve středu 11.10., na kterém zazní podmanivá skladba Samuela Barbera Adagio pro smyčce, dále nedávno rekonstruovaný houslový koncert Leoše Janáčka „Putování dušičky“, jehož interpretace se ujal vynikající slovenský houslista Milan Paľa a rozsáhlé Requiem francouzského skladatele Maurice Duruflé. Dirigentem koncertu bude Marian Lejava. Vokálních partů se ujme Lucie Silkenová, Tadeáš Hoza a Ars Brunnensis Chorus.

Jedním z vrcholů festivalu bude v letošním roce i komorní koncert violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové, který je plánován do sálu olomouckého arcibiskupství na úterý 17.10. 2023. Celý koncert je koncipován nikoli jako sled uzavřených čísel, ale jako jednolitý hudební tok skýtající prostor ke kontemplaci.

Závěrečný slavnostní koncert festivalu umístěný do dómu sv. Václava v sobotu 21.10. 2023 nabízí nádherné celovečerní oratorium pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka Stabat mater. Provedeno bude kvartetem vynikajících sólistů: Barbora Perná, Jana Sýkorová,

Tomáš Černý, Martin Gurbaľ, který doplní Český filharmonický sbor Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Nastudování se ujal Leoš Svárovský.

Festival tradičně spolupracuje s televizí NOE, která bude v letošním roce zaznamenávat a přenášet jazzový a závěrečný koncert a také s Českým rozhlasem, který zpřístupní svým posluchačům koncert zahajovací.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty