Gotický skvost zažil i agresivitu husitů. Dnes bude opět ozdobou prestižní sbírky

Už v březnu se po náročném restaurování vrátí do stálé expozice Arcidiecézního muzea opukové sousoší Piety z Lutína, které náleží mezi výjimečná sochařská díla z konce 14. století, zhotovená z polychromované opuky. Restaurování využili i historici umění, kteří sochy podrobně zkoumali. A na co se během restaurování přišlo?

Foto: MUO/Markéta Lehečková

Sousoší je nejen svědkem zručnosti gotických výtvarných umělců, ale také divokých událostí v 15. století. Dnešní odborníci dokáží vyčíst z různých poškození na opukovém artefaktu, co se s ním dělo. A nebylo to zrovna citlivé zacházení. Už pár dekád po vzniku se k soše dostali husité, kteří neměli k církevnímu výtvarnému umění příliš pozitivní vztah a rádi ničili fresky i sochy.     

„Je pravděpodobné, že nejstarší poškození díla souvisela s husitskými bouřemi a ukvapenou manipulací při snaze o jeho záchranu. Tehdy mohlo dojít i ke dvěma největším ztrátám modelace – k odlomení levé ruky Krista v místě zápěstí a poškození a následné ztrátě nohou od kolen dolů. Nohy byly později nahrazeny dřevěným doplňkem, ruka dořezána nebyla,“ říká vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu Muzea umění Olomouc Helena Zápalková.

Záměrem posledního restaurátorského zásahu, který provedl Radomír Surma, se stala především rehabilitace unikátní gotické polychromie. Ta byla před zásahem skryta pod různě velkými úseky novodobých přemaleb a nečistot. Po restaurování je sousoší prezentováno v kombinaci původní vrstvy polychromie v případě inkarnátů Panny Marie a Krista a první, pozdně gotické přemalby, bílého pláště na líci zdobeného rostlinnými motivy a se stopami Kristovy krve.

Zdroj: Muzeum umění Olomouc

Foto: MUO/Markéta Lehečková

Foto: MUO/Markéta Lehečková

Foto: MUO/Markéta LehečkováINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Auto _ Kubíček
INZERCE
Chata Kouty