Svátky města: oslava historie a kultury pod patronací svaté Pavlíny

Své kulturní a historické dědictví si připomene Olomouc tradiční slavností. Svátky spjaté s oslavou patronky svaté Pavlíny přinášejí pestrou nabídku událostí a bohatý program po celém městě. Jedinečný koktejl historie, kultury a zábavy namíchají Olomoučanům a návštěvníkům od čtvrtku 6. do neděle 9. června.

Foto: Jan Andreáš

„Svátky města mají být výrazem hrdé historie a bohatého kulturního dědictví. A právě v letošní oslavě budeme historické kořeny a významné pilíře, na nichž Olomouc stojí zdůrazňovat,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek. Svou nezastupitelnou úlohu tak bude mít na městských oslavách arcibiskupství, univerzita a armáda. „Chceme akcentovat význam těchto institucí pro historický vývoj a kontinuitu města. Koncipovaným programem letošních oslav chceme zároveň vytvořit i osobitou atmosféru, která Svátky města odliší od jiných městských akcí,“ objasnil náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák.

Průvod k poctě patronky

Symbolem spojení města s církevními, vojenskými a univerzitními tradicemi se stane kostýmovaný průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny. V páteční podvečer 7. června jej povede městem svatomořický probošt František Hanáček. "Jsou to chvíle, kdy můžeme společně sdílet krásu naší kultury a historie. Těším se na to, že mnoho Olomoučanům uvítáme v průvodu,“ vybízí k účasti primátor Žbánek. Účastníci průvodu se za doprovodu Vojenské hudby Olomouc vydají v 18 hodin z Horního náměstí na Dolní náměstí, kde se zastaví u Mariánského sloupu ke krátké modlitbě, aby zpět přes Horní náměstí pokračovali Opletalovou ulicí ke kostelu svatého Mořice, kde se následně odehraje varhanní koncert. Ještě před tím, než se nezaměnitelný průvod s ostatky patronky Olomouce vydá na cestu, požehná probošt František Hanáček za účasti zástupců města, církve a univerzity soše ztvárňující u radnice alegorii svobody a demokracie.

Den starých řemesel

Příznačnou atmosféru letošním svátkům poskytne historický jarmark a tradiční řemesla. Jedním z nejvýraznějších bodů programu se tak stane Den starých řemesel. V sobotu 8. června od 10 do 20 hodin na Horním náměstí nabídne jedinečnou přehlídku zapomenutých řemesel a možnost ponořit se do atmosféry středověku. Na programu bude široká škála aktivit, včetně ukázek práce řezbářů, kovářů, tkalounkářů, hrnčířů, přadlen, zpracování lnu, písařů, košíkářů, brašnářů, ševců, vyšívaček a výrobců pergamenu. Návštěvníci se budou mít možnost seznámit s historickým lékařstvím, hrdelním právem, alchymií, věštkyněmi a prohlédnout si středověkou zbrojnici a ležení z doby třicetileté války. Nezapomenutelná chuťová zkušenost je pak čeká ve středověké kuchyni.

Dobová hudba, folklor a divadlo

Svátky města Olomouce jsou ovšem také časem pro hudbu a představení. Kulturní zážitky s koncerty, divadly a přehlídkou hanáckého folklóru nabídne návštěvníkům v sobotu 8. června od 10 do 21 hodin program na Horním náměstí. Dobovou atmosféru dodají oslavám šermířská vystoupení. „Do atmosféry minulosti s autentickým zážitkem přenese návštěvníky fire show, která sobotní program na náměstí zakončí,“ popisuje jeden z bodů programu náměstek Viktor Tichák.

Socha z písku a květin

Předzvěstí Svátků města je letos jedinečný prvek. Stala se jím více než čtyři metry vysoká socha z písku na Horním náměstí, kterou obklopí květiny. Vykresluje alegorii svobody a demokracie a připomíná zároveň osudy tří výjimečných Olomoučanek - Květoslavy Bartoňové, Eriky Bednářové a Zdeny Mašínové. Návštěvníci centra měli několik dní možnost sledovat, jak se tato jedinečná socha postupně formuje a oživuje náměstí díky kreativitě autora Mariana Maršálka, který na ní pracoval společně se sochařem Jiřím Kašparem.

V rámci Svátků města se rozezní po dva dny i Andrův stadion. Multižánrový open-air Festival filharmonie spojí hudební interprety s kouzlem pětašedesátičlenného orchestru ve čtvrtek 6. a v pátek 7. června. Velký hudební svátek slibuje vystoupení předních interpretů české hudební scény. V netradičním prostředí fotbalového stadionu ve spojení s Moravskou filharmonií Olomouc posluchače provedou Richard Krajčo, Petr Janda, Josef Vojtek se skupinou Inflagranti, Aneta Langerová a další.

Kompletní program letošních oslav najdete na webu svatkymesta.olomouc.eu.


Průvod ke cti sv. Pavlíny HARMONOGRAM

  • 7. června 2024
  • 17:45 požehnání u sochy Alegorie svobody a demokracie - probošt František Hanáček
  • (arcibiskup Mons. Josef Nuzík, primátor Miroslav Žbánek, rektor UP Martin Procházka pokládají růže k hlavám 3 královen zobrazených na pískové soše)
  • 17:50 zahájení oslav Svátků města na pódiu (primátor Miroslav Žbánek, arcibiskup Mons. Josef Nuzík, probošt František Hanáček, rektor Martin Procházka)
  • 18:00 řazení průvodu - kočáry, zástupci města, Univerzity Palackého, církve, Vojenská hudba Olomouc, spolky (Sokol, hasiči, skauti…), Olomoučané
  • Trasa průvodu: Horní náměstí – Dolní náměstí – zastavení u Morového sloupu (modlitba) Horní náměstí – Opletalova ulice – kostel sv. Mořice
  • 18:30 příjezd ke kostelu sv. Mořice, proslovy v kostele sv. Mořice (probošt František Hanáček, arcibiskup Mons. Josef Nuzík, primátor Miroslav Žbánek)
  • Závěr probošt František Hanáček – uvedení koncertu a sboru
  • 19:00 Ukončení
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty