Společnost

Olomouc vzdá hold poslednímu přemyslovskému králi, který byl na olomouckém hradě zavražděn

Byl to opravdový zlom v českých i moravských dějinách. Toho dne byl v Olomouci zavražděn nejen český král a markrabě moravský, ale i poslední legitimní mužský potomek starobylého rodu Přemyslovců. Olomouc si 4. srpna památku krále Václava III. připomene zvláštním holdem.

Projekt Milénium olomouckých Přemyslovců uspořádal pietní akt k výročí smrti Václava III. už minulý rok

Projekt Milénium olomouckých Přemyslovců, který v loňském připomněl 1000 let od únosu princezny Jitky jejím budoucím manželem knížetem Břetislavem a jejich pozdější usazení se v Olomouci, oživoval připomínku i dalších dvanácti výročí, jež se pozoruhodným způsobem k olomouckým Přemyslovcům váží.

Nezapadlo mezi nimi ani jubileum zavraždění krále Václava III., které se bude připomínat i v letošním roce. Pietní setkání „Hold poslednímu přemyslovskému králi“ se uskuteční ve výroční den vraždy ve čtvrtek 4. srpna 2022 ve 12:45 na Václavském náměstí v areálu národní kulturní památky Olomoucký hrad.

„Po vzpomínce na sedmého českého krále budou položeny květiny a zapálena svíce u sochy panovníka v kapli pod presbytářem katedrály, aby pietu zakončilo slavnostní vyzvánění dómských zvonů, které se rozezní ve 13 hodin a 6 minut,“ říká Tomáš Kryl, mluvčí projektu Milénium olomouckých Přemyslovců. Čas 13:06 odkazuje na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306, který vymřením Přemyslovců v mužské linii znamenal zásadní zlom v českých dějinách.

"Srdečně zveme Olomoučanky, Olomoučany i návštěvníky města k účasti; oceníme, pokud také přinesou květinu nebo svíčku,“ dodává Tomáš Kryl.

Dodejme, že téma vraždy posledního legitimního mužského představitele rodu Přemyslovců je mezi historiky stále oblíbeným oříškem, protože se stoprocentní jistotou nedokáží určit, kdo byl vrahem a v čí prospěch jednal. Zajímavé také je, že byl Václav III. v Olomouci v katedrále pochován a teprve o dvacet let později jeho ostatky nechala sestra Eliška Přemyslovna přenést do zbraslavského kláštera. 


Socha Václava III. v kryptě olomoucké katedrály | Foto: photo taken by Bonio, cropped and levels changed by Michal Maňas CC BY 2.5 


INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Štěpánov hody
INZERCE
TV Morava