Tři miliony amerických domácností viděly dokument o Olomouci a Olomouckém kraji

Kabelová televize Czech-American TV v USA odvysílala půlhodinový pořad o Olomouckém kraji a Olomouci. Vysílání sledovaly více než 3 miliony domácností ve 110 amerických městech a další desítky tisíc diváků z různých koutů světa skrze streaming na webu www.catvusa.com. Pořad vznikl díky spolupráci studenti z Olomouckého kraje s Czech-American TV (CATVUSA) na propagaci České republiky v zahraničí.

Dokument, který vytořili studenti, je rozdělený do tématických bloků. Američtí diváci tak viděli ukázky přírody Olomouckého kraje, odkazy na regionální gastronomické speciality či folklorní tradice, sondu do Univerzity Palackého a pak také jednotlivá významná města, na prvním místě samozřejmě Olomouc. (Část věnovaná Olomouci začíná v čase 12:20).    

Na realizaci projektů Czech-American TV se podílejí studenti středních a vysokých škol. V Olomouckém kraji spolupracuje americká televize s Obchodní akademií Přerov a s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

„Žáci Obchodní akademie v Přerově, oboru Obchodní akademie se zaměřením Firemní management se věnují komunikaci s úřady a turistickými informačními centry a spolupracují na jejich propagaci v zahraničí. Dále pracují na tvorbě obsahu na sociálních sítích v anglickém jazyce. Dalším příkladem může být jeden z žáků se zaměřením Manažer informačních technologií, který se zapojil do tvorby vysílání o Olomouckém kraji," říká ředitelka Obchodní akademie Přerov Hana Štěpánovská.

Kooperaci s CATVUSA popisuje i Jaroslav Franc, vedoucí katedry komunikačních studií na CMTF UP v Olomouci: „Studenti se zapojují do povinné praxe, semestrálních a bakalářských projektů, kde vytvářejí mediální obsah, v rámci výuky je školí profesionálové z mediální sféry. Avšak až soustavná a každodenní praxe jim ukáže skutečnou podobu využití všech mediálních nástrojů eticky a jak v našem týmu říkáme trvale udržitelně".

Na projektech CATVUSA se rovněž spolupodílí Olomoucký kraj. „Spolupráce s Czech-American TV přinesla několik vzdělávacích a vlastivědných projektů, které navíc představují náš kraj, potažmo Českou republiku v zahraničí. Studenti, kteří se do těchto projektů zapojí, získají cenné zkušenosti v oblastech PR, managementu sociálních sítí, grafiky, střihu videa a mnoha dalších, což pro ně může být velmi prospěšné v budoucí kariéře. Věřím, že tato spolupráce bude mít pozitivní dopad na rozvoj našich studentů," dodává Aleš Jakubec, uvolněný člen Rady Olomouckého kraje pro školství.

„CATVUSA je americká kabelová televizní společnost, která propaguje České regiony a jejich kulturní dědictví v zahraničí. Jde o unikátní nekomerční program, v anglickém jazyce, který cílí nejen na diváky z USA. Na webu www.catvusa.com jsou k dispozici televizní vysílání a další vzdělávacích projekty Czech-American TV," vysvětluje John Honner, ředitel Czech-American TV.

Záznam pořadu o Olomouckém kraji je dostupný zde: https://catvusa.com/broadcast/discover-olomouc-region/

INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty