Zprávy

Fond pomoci nabízí další peníze na zlepšení šancí a možností pro děti z nízkopříjmových rodin

Město Olomouc vyhlásilo další kolo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Alokovaná částka ve výši 196 tisíc korun je určena k podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže. Peníze žadatelům slouží k úhradě zájmových kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo školních společensko-kulturních akcí.

Ilustrační foto: pixabay.com

Žádosti je možné podávat v termínu od letošního 18. května do 10. června a formulář žádosti lze najít zde.

Fond pomoci olomouckým dětem je zřízen v návaznosti na Koncepci rodinné politiky města Olomouce. Finanční podpora má formu účelově vázaného daru. „Snažíme se tak pomoci nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky základních škol, a zároveň tím naplňujeme rovný přístup ke vzdělávání, kam samozřejmě patří i mimoškolní aktivity,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

O finanční podporu na zaplacení aktivit dětí ve volném čase se mohou ucházet zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků, kteří absolvují povinnou školní docházku s trvalým pobytem v Olomouci, nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce. „Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být deset tisíc korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut dar maximálně do pěti tisíc korun,“ upřesnil náměstek Karel Konečný.

Žádosti v tomto kole výzvy, kde je alokovaná částka 196 tisíc korun, je možné podávat od 18. května do 10. června 2022 včetně. Žádost se všemi přílohami musí být doručena datovou schránkou nebo e-mailem na jaroslava.vecerova@olomouc.eu, případně poštou na adresu podatelny Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Auto Kubíček
INZERCE
TV Morava