Elektrokoloběžky v Olomouci mají za rok skoro čtvrt milionu jízd. Na chodníku ale nemají co dělat!

S příjemným počasím se do Olomouce naplno vrátila sdílená doprava. Kola a elektrokoloběžky se už delší dobu těší přízni a město se s provozovateli letos zase zaměří hlavně na pravidla jejich správného užívání. Patří mezi ně dodržování dopravních předpisů a správné parkování.

Ilustrační foto: Policie ČR

V Olomouci je letos možné projet na sdílených kolech od Next Bike, v případě koloběžek mohou lidé vybírat mezi společnostmi Bolt, Eagl a Lime. „Provozovatelé koloběžek tak zůstávají stejní a svůj počet na sezónu ani nerozšiřují. Celkový počet sdílených kol a elektrokoloběžek se tak letos čítá okolo 1310 strojů. Co se týká sdílených kol, tak v Olomouci už letos nejsou zastoupena Rekola,“ popsal městský cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Pro mnoho Olomoučanů, studentů i návštěvníků města se sdílená mobilita stala vítanou alternativou k pohybu po městě, Jen za loňský rok podle údajů provozovatelů uskutečnili 271 625 jízd na jízdních kolech a 231 668 jízd na elektrokoloběžkách. Služba si tak nesporně našla svoje místo a město pro ni už před časem vytvořilo i speciální webovou stránku https://sdilena.olomouc.eu/. Dohledat na ní lze veškeré užitečné informace včetně možnosti nahlášení problémů s parkováním.

„I v letošní sezóně budeme po provozovatelích důsledně požadovat zejména to, aby využívali nastavení ve svých aplikacích a jejich klienti tak nemohli odstavit kola či koloběžky mimo dohodnutá místa,“ doplnil jedno z důležitých pravidel cyklokoordinátor Losert. „V průběhu letošního roku mají mít navíc všichni na svých strojích umístěné také kontaktní telefonní číslo, aby bylo možné se dovolat zodpovědné osoby provozovatele, která má za ně v Olomouci sdílenou dopravu na starost,“ objasnil. Nahlásit problém s parkováním provozovateli bylo dosud možné na https://sdilena.olomouc.eu/#hlaseni, a to prostřednictvím telefonu, emailu nebo formuláře. Kromě dodržování řádného parkování se chce město společně s provozovateli zaměřit znovu i na osvětu, která zdůrazňuje pravidla správné jízdy po městě.

Obnovou už před hlavní sezónou prošlo i veškeré vodorovné značení, které v Olomouci vymezuje parkovací zóny pro sdílená kola a elektrokoloběžky. A postupně se zvyšuje také počet stojanů na kola. Jen v loňském roce jich město instalovalo dalších 42, co znamená celkovou kapacitu 84 parkovacích míst. „Je nesporné, že služba sdílené dopravy přináší možnost rychle, levně a především ekologicky se přemisťovat po městě. Už proto se musíme společně s provozovateli dál snažit o to, aby její výhody převažovaly nad případnými problémy,“ říká náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Jak jezdit ve městě na koloběžce?

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je v § 57 v odstavci 2 uvedeno, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi a musí mít koloběžku vybavenou povinnou výbavou. Tím se rozumí zejména:

  • - volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi,
  • - na rukojeti nesmí být ostré hrany, jelikož hrozí vážné poranění při nárazu na řídítka,
  • - účinné na sobě nezávislé přední a zadní brzdy,
  • - ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec,
  • - přední odrazka bílé barvy, může být kombinovaná s bílou svítilnou nebo blikačkou,
  • - zadní odrazka červené barvy, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou, odrazovým materiálem obdobných vlastností, nebo zadní blikačka červené barvy.

Na koloběžce můžeme jezdit na silnicích nebo cyklostezkách. Naopak na chodníku a k přejíždění přechodu pro chodce ji k jízdě užít nesmíme. Tam ji můžeme pouze vést. Chodník i přechod pro chodce totiž patří pouze chodcům. Výjimku mají pouze děti do 10 let. Dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Vhodné jsou i cyklistické rukavice a pevná obuv. Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.
INZERCE
ČEZ ČEZ

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty