Nandu vyměnil argentinskou pampu za řepkové pole. Jeho výlet na svobodu už skončil

Už v úterý jsme vás informovali o tom, že okolo Olomouce volně pobíhá velký pštros. Ukázalo se, že to není pštros, ale velmi podobný jihoamerický běhavý pták jménem nandu pampový. Jeho výlet na svobodu už skončil - ve čtvrtek ho odchytili pracovníci Zoo Olomouc a předali soukromému chovateli. Velký a silný pták mohl být pro lidi nebezpečný.

Foto: Daniel Soukup

Včera v podvečerních hodinách došlo k úspěšnému odchytu nandu pampového. Tento běžec se po dobu několika týdnů pohyboval v městské části Olomouc-Chomoutov, kde byl s pomocí pracovníků olomouckého studia České televize monitorován, což usnadnilo i následné kroky. Zde se můžete podívat na video, které natočila policie. Ta mimochodem stále hledá původního majitele ptáka nandu. 

Vzhledem k tomu, že se nad jeho dalším osudem vznášel otazník, nabídla Zoologická zahrada Olomouc pomoc s jeho odchytem. Zvířete se však Zoo Olomouc ujmout nemohla. Na základě pomoci médií kontaktoval zoologickou zahradu soukromý chovatel, který nabídl svou pomoc, aby zvíře nemuselo být utraceno.


„Utratit takovéto zvíře je až tím posledním řešením. Proto jsem si přál, abychom využili veškeré dostupné možnosti, které by mohly vést k jeho záchraně. I coby myslivec jsem vydal příkaz „nestřílet“ a jsem rád, že ze spolupráce Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a zoologické zahrady vzešel tento příběh se šťastným koncem,“ uvádí primátor Olomouce Miroslav Žbánek. O nesnadnou akci se pak úspěšně postarali zaměstnanci olomoucké zoo. Na druhou stranu - vyzloušet si lov takového exotického tvora se chovatelům nepoštěstí každý den...   

„Celou akci jsme pojali jako nácvik odchytu zvířat, který jsme úspěšně zvládli. Rád bych vyzdvihl a tímto pochválil své zaměstnance. Jedná se o profesionální a zkušený tým, který vyhodnotil situaci na místě a počínal si tak, že jsem na ně skutečně hrdý. Zásahu jsem se účastnil, netrval déle než hodinu,“ dodává ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.


Střet s ptákem je nebezpečný

Podle odborníka bylo nutné ptáka odchytit. „Byly možné dvě varianty. Odchyt, kdy jsem trval na tom, aby jej prováděli specialisté z naší zoo, ale jen v případě, že bude možné nandu předat zájemci. A když se odchyt nepodaří, přistoupíme k odstřelu v souladu s právní úpravou v oblasti myslivosti, protože střet s tímto zvířetem, jeho pohyb v městské části nebo dopravní nehoda znamená velký problém. Díky profesionální práci kolegů z naší zoo má nandu nový domov a při odchytu neutrpěl žádnou újmu. Apeluji na chovatele, aby zvířata řádně registrovali a jejich výběhy zabezpečili,“ uzavírá Petr Loyka, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce.

Majitel možná neměl povinnou evidenci

Možnou příčinou, proč se původní majitel prozatím ke zvířeti nepřihlásil, může být skutečnost, že nemá zvíře, potažmo své hospodářství evidované, čímž se dopouští porušení plemenářského zákona. Registrace spadá do kompetence Českomoravské společnosti chovatelů, dozorčími orgány jsou poté Česká plemenářská inspekce a Krajská veterinární správa. Za neevidování hospodářství či zvířete, tím pádem za porušení výše zmíněného zákona, hrozí sankce. U fyzických i právnických osob se pohybují až do 1 milionu korun.

Foto: Zoo Olomouc

Foto: Zoo Olomouc

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Nandu z Chomoutova se už mezitím stihl stát i předmětem internetových vtipů | Zdroj: Lukáš UchytilINZERCE
ČEZ ČEZ

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty