Protipovodňová ochrana Olomouce pokračuje. Na jaře začne na jihu stavba čtvrté etapy

Na jaře začne stavba IV.A etapy protipovodňových opatření na jihu Olomouce. Podnik Povodí Moravy již vybral zhotovitele a na jaře mohou odstartovat stavební práce. Chystaná další etapa protipovodňových úprav na jihu města však vyvolává také spoustu otázek zejména od místních obyvatel. Na ty nejčastější odpovídá vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce Petr Loyka, který se protipovodňové ochraně města a jejímu vztahu k přírodě věnuje již od počátku.

Rozlitá řeka Morava na jihu Olomouce

Další významná etapa ochrany Olomouce před povodněmi se blíží. Na jaře příštího roku bude zahájena IV. A etapa protipovodňových opatření, která bude mít významný ekologický přínos a vyřeší ochranu jihu města. Povodí Moravy již vybralo zhotovitele. Co realizace etapy obsahuje?

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci a zvýšení hráze na pravém břehu řeky Moravy, revitalizační opatření na pravobřežní bermě mezi čistírnou odpadních vod a vlastní hranou vodního toku a napojení a revitalizaci levobřežního odstaveného ramene. Právě revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu je pro mě srdeční záležitostí, protože je to ukázková revitalizace říčního systému ve městě. S mým učitelem profesorem Štěrbou, který by 18. listopadu oslavil životní jubileum, jsme se jím zabývali již po roce 1990, když jsme sledovali ramena v Pomoraví a jejich oživení. Dolní napojení jej otevře a propojí s hlavním korytem Moravy. Na horním konci bude „průleh“ na nátoku do něj. Ten bude protékaný přibližně od třicetidenní vody. Název Mrtvé rameno již nebude platit, bude živé a plné ryb. Počítám v něm s výraznou přirozenou reprodukcí těch rybích druhů, které pro rozmnožování nemají podmínky v hlavním toku, protože ryby rozdělujeme do ekologických skupin podle prostředí, v němž žijí a současně i do reprodukčních skupin podle podkladu, substrátu k výtěru, kam „kladou jikry“.

To zní velmi optimisticky, jaká je čistota Moravy v Olomouci?

Čistota vody v Moravě v Olomouci není překážkou výskytu původních říčních druhů ryb, raků říčních a škeblí. Obecně nás trápí nevyčištěné odpadní vody plné fosforu, jež je hlavní živinou pro sinice, zbytky léčiv, mikroplasty ale třeba i teflon a odolné impregnace ve vodním prostředí. Jsou známé také jako věčné chemikálie, škodící celým ekosystémům.

Před zahájením vlastní stavby bylo dokončeno odstranění zahrádkářské kolonie. Nyní jde o navštěvované místo na pravém břehu s přístupem k vodě. Je opravdu nutná taková úroveň protipovodňové ochrany v místech, kde řeka opouští město?

Na pravém břehu byla odstraněna zahrádkářská kolonie uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou. Ponechání chatek, přístřešků, skleníků, plotů nebo i studní, je v rozporu s protipovodňovou funkcí. Naposledy byly zahrádky i se stavbami zaplaveny při dvouleté povodni v říjnu 2020, při pětileté povodni zde protéká voda o hloubce 1,5 m. I zde tak může stavba úspěšně začít. Pokud připustíme diskusi o snížení protipovodňové ochrany, znamenalo by to, že jižní část Olomouce může mít nižší ochranu před povodněmi než části města výše po toku, a to je opravdu velká hloupost.

I v souvislosti s budováním jednotlivých etap protipovodňových opatření ve městě jsou stále diskutovány zrušené plochy pro volný pohyb psů, tzv. výběhové zóny. I když má čtvrtá etapa výhradně revitalizační, přírodní charakter, zabývali jste se i touto věcí?

Ano, i v této části města samozřejmě platí obecně závazná vyhláška č. 6/2020, stanovující pravidla pro pohyb psů v Olomouci. Se psem je možno jít buď na vodítku, bez nasazeného náhubku, nebo má pes nasazen náhubek a potom může být na volno. Když už jsem zmínil platnou vyhlášku, tak raději připomínám, že ve vyjmenovaných městských parcích, na značených cyklostezkách a v městské památkové rezervaci se lze pohybovat jen se psem vedeným na vodítku. Vyhláška současně zakazuje vstupovat se psy nebo je vypouštět na dětská a sportovní hřiště i pískoviště. Já bych se k výběhovým zónám už nevracel a jsem rád, že je snaha zahájit debatu o zřizování psích výběhů, psích hřišť. Oplotit vybrané plochy a dát do nich koš na psí exkrementy považuji pro Olomouc za vhodné řešení. Ale pozor, i na psím hřišti bude muset doprovázející osoba mít psa pod kontrolou a po psovi vždy ihned uklidit exkrementy. Oplocená psí hřiště v jednotlivých částech města podporuji a pokud nastane politická shoda, nebudu mít problém obohatit vyhlášku o jejich seznam.

Zajímají se lidé o úroveň protipovodňové ochrany na jihu města?

Jako místní to vnímám intenzivněji, zejména lidi, co si nyní pořizují na jihu města bydlení, se na protipovodňovou ochranu ptají. Žádná z etap zatím neměla takovou podporu lidí, jako má nyní ta čtvrtá. Je fajn dojít za krátkou dobu k řece a mít možnost se jí dotknout. Ale přiznejme si, je to dáno i tím, že zde nemáme nábřeží s domy, nebouráme a nestavíme lidem pod okny mosty, nekomplikujeme dopravu a stavbou lidem život. Často se mě místní ptají, jak to bude s komáry. Vyžírací tlak ryb i obojživelníků eliminuje komáry, přesněji řečeno komáří larvy, takže z tohoto strach opravdu nemám.

Kdy bude Olomouc před povodněmi chráněna?

Protipovodňová ochrana bude funkční, až bude postavena celá, tedy všechny její etapy. Pro Olomouc ale zůstanou mimořádně důležitými přirozené retenční schopnosti lužních lesů na území Litovelského Pomoraví. Lužní les zadrží vodu. Stabilní ekosystém lužního lesa má pro ochranu Olomouce obrovský význam. Absolutní protipovodňová ochrana nikde a nikdy existovat nebude, stejně tak protipovodňovou ochranu Olomouce za nás nikdo nikdy nad Olomoucí nevyřeší. Nacházíme se v klimatickém období, kdy sledujeme střídání extrémů, různých typů povodní a přetrvávajícího a prohlubujícího se sucha. Že chybí opatření, která by zadržela vodu v krajině, sledujeme dnes a denně.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty