Další náročná uzavírka skončila, od pondělí je Dlouhá ulice opět průjezdná

Jedna z pro motoristy nejméně příjemných uzavírek skončila. V pondělí v poledne skončila uzavírka kvůli druhé etapě rekonstrukce komunikace, která navazovala na loni provedenou první část oprav. Vše se stihlo v termínu.

Foto: olomouc.eu

V rámci obou etap opravy Dlouhé ulice bylo obnoveno více než 700 metrů asfaltového krytu vozovky, vyměněny silniční betonové obruby a doplněna přídlažba. Opravené jsou i uliční vpusti a vjezdy k nemovitostem. Součástí rekonstrukce byla také úprava čtyř přechodů pro chodce, které už nyní i díky nasvětlení vyhovují všem platným technickým normám.

Největší úpravou prošel přechod pro pěší v návaznosti na pěší trasu z lávky Bořivojova přes Mlýnský potok, který byl součástí druhé etapy. Nově se jedná o nasvětlený sdružený přechod pro chodce a cyklisty s funkcí příčného prahu. V budoucnu se zde cyklisté budou moci napojit na plánovanou cyklostezku, která bude součástí investiční akce „Park na Dlouhé“. Tak už je projekčně připravena.

Součástí obou etap byla rovněž oprava chodníku, který nově slouží jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Toto jeho dopravní využití je ukončeno u vjezdu na parkoviště u administrativní budovy firmy GEMO, a.s. Návazný chodník ještě čeká oprava v rámci pokládky optických kabelových rozvodů do tělesa chodníku.

Byla opravena i autobusová zastávka, která má nový asfaltový povrch. Rekonstrukce celé Dlouhé ulice, tedy obě její etapy, vyšla celkem na 15,9 milionů korun.

Foto: olomouc.eu



INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZE



INZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty