V pondělí začíná výstavba IV. A. etapy protipovodňových opatření Olomouce

V pondělí 25. března začíná slavnostně stavba IV. A etapy protipovodňových opatření. Týká se jihu Olomouce, míst pod čistírnou odpadních vod směrem ven z města.

Foto: Rej.cz

Na významné investici se podílí statutární město Olomouc, hlavním investorem je Povodí Moravy. IV. A etapa protipovodňových opatření řeší zajištění ochranu jižní zástavby Olomouce, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany. Řešení této etapy se opírá zejména o principy jako je revitalizace, obnova původní říční trasy, posílení rozlivu do nivy, vytvoření kapacitního koryta s meandrující kynetou nebo napojení odstaveného ramene. Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň. Práce potrvají do konce roku 2025.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty