Bleskovky

Od srpna se vydávají nové druhy občanky. Dva dny bude zastaven příjem žádostí

Od 2. srpna 2021 budou vydávány nové typy občanských průkazů s biometrickými údaji, tj. zobrazení obličeje a dva otisky prstů rukou, uložené na zabezpečeném paměťovém médiu, tzv. bezkontaktním nosiči dat. Na konci července kvůli změně a odstávce systému nebude magistrát dva dny přijímat žádosti o nové doklady.

Vzhledem k odstávce systému nebude možné v době od čtvrtku 29. 7. 2021 do neděle 1. 8. 2021 na Magistrátu města Olomouce pořízení žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, ani pořídit žádost o cestovní doklad. Dne 29. 7. 2021 bude možné pouze převzít již vyhotovené doklady.

Občanské průkazy vydané do 2. 8. 2021 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Výjimkou jsou občanské průkazy vydané do 30. 6. 2000 (nemají stanovenou dobu platnosti, jsou bez bezpečnostních prvků a neobsahují strojově čitelnou zónu). Občanské průkazy nesplňující bezpečnostní normy a neobsahující strojově čitelnou zónu, pozbývají platnosti dnem 2. 8. 2026.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava