K oblasti hudby musíme přistupovat s pokorou! Osobnosti proti sloučení filharmonie a divadla

Je v pořádku, aby město, které zřizuje Moravskou filharmonii a Moravské divadlo, spojilo obě tělesa do jedné instituce? Toto téma, které dalece přesahuje hranice Olomouce i Olomouckého kraje, přivedlo tento týden na Moravu zástupce Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a různé odborníky, aby diskutovali nejen o tomto záměru.

Panelová diskuze o osudech Moravské filharmonie

V úterý 10. října se v olomoucké Redutě uskutečnila panelová diskuse nezávislých odborníků a autorit napříč kulturním spektrem. Akce se uskutečnila v souvislosti se zvažovaným záměrem města sloučit z ekonomických důvodů Moravskou filharmonii s Moravským divadlem. V první části se prezentovali svými příspěvky dirigent Tomáš Netopil, rektorka AMU v Praze Ingeborg Radok Žádná, pedagog a hudební vědec a manažer Ilja Šmíd, a senátor a dlouholetý předseda správní rady Plzeňské filharmonie Vladislav Vilímec. Ve druhé části se do debaty zapojila také veřejnost.

„Debata v Olomouci jasně ukázala, že téma významu kultury obecně i problematika provozu orchestrů i dalších uměleckých souborů vyžaduje erudovaný a komplexní pohled z různých stran a odborností. Je důležité, že se touto akcí podařilo vytrhnout aktuální olomoucké téma z prizmatu lokálních aktérů do roviny celospolečenské a do značné míry nadregionální,“ uvádí k výstupům z panelové diskuse Lenka Kavalová, předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS). „Je zřejmé, že bez zásadních debat a jasné definice elementárních pilířů, na kterých by jakákoliv zřizovaná kulturní instituce měla stavět a fungovat, nelze zodpovědně přijímat žádná strategická a nezvratná politická rozhodnutí. Debata jasně ukázala, že otázky, jako je zejména očekávaná funkce, poslání a role dané instituce v rámci místa svého působiště atd., není možné přeskočit či vynechat. Jsem ráda, že naše asociace právě otevřením těchto pohledů mohla přispět i do lokální olomoucké debaty.“

Další účastníci debaty pak přinášeli srovnání s konkrétními zkušenostmi z fungování obdobných orchestrů v zahraničí, jako například špičkový dirigent Tomáš Netopil. Tento rodák z Přerova se po deseti letech v roli šéfdirigenta operního divadla v německém Essenu stal hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie. "Moravská filharmonie dnes disponuje mimořádně kvalitním uměleckým vedením, fokus její práce míří k novátorským počinům  v oblasti způsobu práce, počtu zkoušek i tvarování tělesa. To je ohromná devíza a vklad pro to, aby se filharmonie profilovala jako jeden ze základních kamenů klasické hudby u nás na Moravě," uvedl věhlasný dirigent. "Moravská filharmonie se nestará jen o posluchače v Olomouci, je to služba celému kraji, Moravě a celé zemi, například na úrovni festivalů po celé republice," dodal Tomáš Netopil.   


Obecnější, ale zásadní témata pak připomněl předseda správní rady Plzeňské filharmonie Vladislav Vilímec. „Olomouc jsem vždycky vnímal jako významné kulturní centrum České republiky, možná významnější než by odpovídalo počtu obyvatel. Je to město univerzitní, kterým opravdu kráčely dějiny, město, kde císař Ferdinand V. v arcibiskupském paláci předával vládu Františku Josefovi, město významné pro celou republiku. A právě proto není Moravská filharmonie Olomouc jen nějakým lokálním tématem, ale měla by zajímat celou republiku,“ uvedl ve svém příspěvku Vladislav Vilímec, proč se i on ze vzdálené Plzně zapojil do boje za záchranu olomouckého symfonického tělesa. Vilímec, senátor a předseda správní rady Plzeňské filharmonie, k tématu napsal nedávno otevřený dopis. „To, co činí náš stát mimořádně a dlouhodobě respektovaným, není jeho velikost ani nějaká silná geopolitická pozice, ale kromě dobrého potravinářského a strojírenského průmyslu a občasných úspěchů v některých sportovních odvětvích je to také ohromná kulturní pověst, což platí zejména o oblasti vážné hudby. Proto je třeba přistupovat k oblasti klasické hudby s velikou pokorou a opatrností,“ zdůraznil Vladislav Vilímec.

Z průběhu debaty bylo tedy celkem zjevné, že o záměru olomoucké městské rady sloučit filharmonii a divadlo do jedné instituce se tedy bude v dalších měsících jednat i na celostátní úrovni.

Celá debata byla zaznamenávána a je veřejně k dispozici na YouTube kanále ASOPS pod TÍMTO ODKAZEM 
INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty