Kultura

Návštěvníci muzea mohou na vlastní oči spatřit znovu nalezený obraz ze zbouraného chrámu

Kristus předávající klíče svatému apoštolu Petrovi. Tak se jmenuje znovu nalezené dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů Josefa Ignáce Sadlera. Hlavní oltářní obraz z již neexistujícího kostela sv. Petra a Pavla, který byl až do této doby považován za ztracený, si mohou prohlédnout návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci od 17. prosince do 16. ledna.

Detail z obnoveného plátna

Počátkem roku 2014 byl nečekaně nalezen v prostorách muzea bez jakýchkoliv informačních, provenienčních či jiných údajů fragment velkého malovaného plátna v havarijním stavu. Anonymní artefakt se podařilo rozkrýt a identifikovat jako dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů Josefa Ignáce Sadlera a co více, jako hlavní oltářní obraz z již neexistujícího kostela sv. Petra a Pavla, který byl až do této doby považován za ztracený.

Záchrana přišla v pravý čas

Plátno o rozměrech asi 250 x 140 cm zachycuje námět Krista předávajícího klíče apoštolu Petrovi. Představuje symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem. Obraz Sadler namaloval v roce 1754 pro kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí, který je považován za jeden z nejstarších chrámů v Olomouci a první biskupský v tomto městě. Až do josefínských reforem měl postavení farního kostela. V roce 1785 byl ale odsvěcen a v roce 1792, aniž by byl pořízen popis nebo nákres, zbořen. O dochování děl, jež tento chrám původně zdobila, nemáme dodnes jasnou představu.

Sadlerovo plátno proto představuje jednu z mála památek této významné stavby. Obraz byl zachráněn přemístěním do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovanech, kde byl instalován znovu na hlavní oltář. Ne zcela ideální adjustační podmínky a neblahý osud kostela po 2. světové válce, kdy se celá oblast měnila na vojenské území, se neblaze podepisovaly na stavu plátna. Jeho dovršením bylo nevhodné stočení bez podpory a převoz v rámci většího neroztříděného sběru uměleckohistorických předmětů do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byl od roku 1962 deponován za zcela nevhodných podmínek. Jeho záchrana tak přišla v pravý čas.

Malbu prozkoumaly moderní technologie

„Určitě doporučuji zhlédnutí obrazu všem milovníkům historie, umění, ale i patriotům našeho regionu. Protože restaurované dílo se k Olomouckému kraji bezprostředně vztahuje a odkrývá část naší minulosti, na kterou jsme možná už zapomněli,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

V letech 2015 – 2018 byly realizovány čtyři etapy restaurátorských prací, kterých se ujal restaurátor Radomír Surma. Součástí restaurování bylo důkladné zkoumání malby moderními průzkumovými technologiemi.

V roce 2019 byla završena práce na obnovení tohoto jedinečného díla vytvořením kopie barokního rámu, aby mohl být obraz kompozičně uzavřen a připraven k představení veřejnosti.

„Troufám si tvrdit, že jen málo Olomoučanů ví, kde stál a jak vypadal první biskupský chrám v Olomouci. Vidět nákladně zrestaurovaný oltářní obraz z tohoto chrámu bude jistě pro návštěvníky zážitek. Je to příklad vynikající práce našich odborných pracovníků, restaurátorské dílny a vhodně investovaných finančních prostředků muzea, kraje a státu,“ dodal ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

O STAROBYLÉM KOSTELE SVATÉHO PETRA JSME PSALI ZDE 

Vizualizace starobylého a již zbouraného kostela sv. Petra v ulici Křížkovského | zdroj: Petr Hofman


INZERCE
Radio Haná Benzín zdarma Radio Haná Benzín zdarma

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava