Historie

Nejstarší kostel olomouckých biskupů! Prohlédněte si dávno zbouraný chrám

Archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu se ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc podařilo rekonstruovat původní pozdně gotickou podobu kostela sv. Petra v Olomouci. Tento kostel přímo navazoval na nejstarší biskupské sídlo v Olomouci z 11. století a zanikl v roce 1792.

Rekonstrukce gotické podoby nejstaršího biskupského kostela, zbouraného v roce 1792. / Autor vizualizace: NPÚ/ Petr Hofman

Kostel sv. Petra na Předhradí (též Petrském návrší) byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech, protože u něj bylo roku 1063 obnoveno moravské biskupství. Iniciativou biskupa Jindřicha Zdíka byl roku 1141 biskupský stolec od kostela sv. Petra přenesen k nově postavenému chrámu sv. Václava. Kostel sv. Petra se poté stal farním, což trvalo až do jeho zboření roku 1792. Zbytky základů chrámu byly opakovaně odkryty během výstavby školní budovy Elisabethina v letech 1901–1902 a v rámci archeologického výzkumu tehdejšího Státního archeologického ústavu v Praze v roce 1948. Jednalo se o vůbec první profesionální archeologický výzkum v Olomouci.

Nejstarší kostel stál o kousek vedle

Nejnověji byly základy petrského kostela odhaleny archeologickým výzkumem během rekonstrukce budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v letech 2015–2017. Půdorys kostela byl následně vyznačen v dlažbě nádvoří budovy děkanátu na Křížkovského ulici č. 10. Výzkumem však bylo zjištěno, že základy kostela jsou až z pozdně gotického období a jeho raně středověký předchůdce zřejmě stával nedaleko, pravděpodobně v jihovýchodním nároží Tereziánské zbrojnice.

Z archeologických zjištění a z rekonstruovaného půdorysu kostela provedeného podle realizovaných výzkumů vyplývá, že se jednalo o kostel s lodí téměř čtvercovitého půdorysu. Presbytář byl ukončen polygonálním závěrem. V ose západního průčelí se nacházela hranolová věž čtvercového půdorysu. Stavba byla doplněna opěrným systémem tvořeným kolmými i diagonálními opěráky.

Rekonstrukce gotické podoby nejstaršího biskupského kostela, zbouraného v roce 1792. / Autor vizualizace: NPÚ/ Petr Hofman

Virtuální model ukazuje věrnou podobu

Na základě rekonstruovaného půdorysu (autoři: Mgr. Hana Dehnerová, dr. Pavel Šlézar), vedut a dalších dobových vyobrazení vytvořil Akad. arch. Jan Velek základní prostorový model kostela sv. Petra. Ten byl dále ještě precizován dalšími odborníky z NPÚ na stavební historii objektů (Mgr. Ondřej Belšík a Mgr. Tomáš Vítek). Na základě všech dostupných podkladů následně vytvořil rtm. Bc. Petr Hofman, tvůrce projektu Bastionka Olomouc, virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice.

Zdroj: NPÚ Olomouc
Rekonstrukce gotické podoby nejstaršího biskupského kostela, zbouraného v roce 1792. / Autor vizualizace: NPÚ/ Petr Hofman

Rekonstrukce gotické podoby nejstaršího biskupského kostela, zbouraného v roce 1792. / Autor vizualizace: NPÚ/ Petr Hofman

Rekonstrukce gotické podoby nejstaršího biskupského kostela v Křížkovského ulici, zbouraného v roce 1792. / Autor vizualizace: NPÚ/ Petr Hofman

Poloha nejstaršího biskupského kostela v Křížkovského ulici, zbouraného v roce 1792. / Autor: NPÚ


INZERCE
Mamma centrum Mamma centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava