Společnost

Bělkovice-Lašťany řeší změnu klimatu i energetiku

Bělkovice-Lašťany jsou první malou obcí Olomouckého kraje, která vstoupila do mezinárodního Paktu starostů a primátorů pro energii a klima. Směřuje ke komunální energetice, stará se o krajinu, sází aleje, udržuje vodu i zeleň v obci. V těchto oblastech už realizovala obec pod vedením starosty Tomáše Němčice řadu projektů. Olomoucký Rej se proto současného starosty zeptal, co se povedlo a v čem by chtěl pokračovat v budoucnu.

Tomáš Němcic, starosta obce Bělkovice-Lašťany, si přeje obec, kde by lidé žili spokojeně a vytvářely se podmínky pro spokojený život jejich dětí. Foto: archiv

Pane starosto, co Vás vedlo k účasti v Paktu starostů a primátorů pro energii a klima?   

Rozhodnutí o vstupu do Paktu uzrálo postupně, a to na základě předchozích zkušeností s nákupem elektrovozidel v obci, výsadbou alejí a tvorbou dalších projektů. Například jsou v celé obci od roku 2021 svítidla s LED úspornou technologií, sázíme nové stromy v obci, ale i mimo obec. O roku 2021 máme zpracovanou energetickou koncepci obce. I z těchto důvodů jsme neváhali vstoupit do Paktu starostů, který skýtá možnosti budoucí podpory obce při nových projektech na energie a klima. Připravujeme také projekty na zadržení vody v lokalitě retenčním způsobem. Tyto už praktikujeme u základní školy a u obecního domu. Parkoviště u koupaliště je propustné tak, abychom i zde vodu zadrželi a nepouštěli ji pryč z území.Pakt starostů a primátorů. Zdroj: Covenant of Mayors Europe

Jaké konkrétní projekty v oblasti adaptace na změnu klimatu jste u Vás v poslední době realizovali?

Především jsme za poslední tři roky vysázeli na našich dvou katastrálních územích přes 200 nových stromů. Teď na podzim budeme vysazovat dalších 37. Některé stromy se vysadili v intravilánu obce, ale plno jich je především v extravilánu, kde vznikly nové aleje mezi rozlehlými polnostmi. Vypověděli jsme pachtovní smlouvy se zemědělci a budeme i nadále vysazovat aleje na místech, kde je to vhodné. Rádi bychom u vodárny zajistili také sad. Snažíme se jednoduše dělat krajinu lepší. Máme nachystány například projekty na zadržení vody v krajině, a to stavbou 3 nádrží nad obcí, které budou u Trusovického potoka. Dále také máme povolení vybudovat mokřady a tůně ještě na území intravilánu obce. Těmito projekty můžeme vrátit vodu a biodiverzitu do krajiny.

Velké lány je třeba rozdělit, pomoci krajině bránit se proti vodní a větrné erozi. Meze, remízky a aleje patří do hanácké krajiny už historicky. Foto: obec Bělkovice-Lašťany

Jaké máte za sebou projekty v oblasti energetických úspor?

Projektů je celá řada. Nakoupili jsme dvě nákladní elektrovozidla, které jsou až neuvěřitelně využívána našimi zaměstnanci ke každodenní práci. Od roku 2018 jsme v obci vyměnili všechny svítidla. Postavili jsme nové stožáry s LED technologií, která nám spoří náklady na provoz Veřejného osvětlení. V minulosti došlo k zateplení budovy pošty a jídelny. Zateplili jsme také budovu Mateřské školy včetně rekuperace. Budova základní školy prošla velkou rekonstrukcí včetně zateplení a výměny oken. I zde jsou třídy s rekuperací. U budovy základní školy je uložena retenční nádrž. Snažíme se hledat cesty, jak ovlivnit úspory obecní kasy a přitom zvýšit komfort užitku obecních budov. Chystáme se na další realizace zateplení obecních budov, na některé již máme projektové řešení i s výměnou tepelných zdrojů.

 Chystáte do budoucna využití obnovitelných zdrojů energie?

Ano, rozhodně. Již nyní zpracováváme projekt fotovoltaické elektrárny na čistírnu odpadních vod a máme přípravu na další čtyři nové instalace fotovoltaiykých elektráren a to jen na obecním majetku. Tato cesta se zdá nejpřímější a zatím nejefektivnější, neboť návratnost při zisku dotace je velmi rychlá. Chceme energetiku rozvíjet společně, proto se chystáme také na komunitní energetiku, to bude priorita příštích let. Máme v obci dostatek objektů, které lze takto využít, a proto je vhodné se tímto dále zabývat. Vše ovlivní jen cash flow našeho rozpočtu.

 Elektromobilita pro Bělkovice-Lašťany znamená příležitost. Podle starosty Tomáše Němčice je třeba posilovat energetickou soběstačnost obce. Do budoucna chce nejen elektromobilitě pomoci větším nasazením fotovoltaických elektráren v obci. Foto: obec Bělkovice-Lašťany


Sázení alejí v krajině. Ze vzrostlých stromů se budou těšit příští generace lidí i příroda. Foto: obec Bělkovice-Lašťany

Jak vidíte Bělkovice-Lašťany za 20 let? Jaká obec to bude?

Pevně věřím a doufám, že se neustoupí z doposud vyšlapané trnité cesty řešení energií a prosazení některých energetických konceptů. Je vhodné, aby se obec i nadále zaměřovala na energetickou soběstačnost. K této by se mohla obec právě za několik málo let přiblížit. Věřím, že lidé žijící v obci rádi přijmou přidanou hodnotu dnešních rozhodnutí a budou vděčni za varianty úsporných řešení, jež mohou nastat. Obec snad bude mít možnost rozhodovat o tom, jaká opatření pro občany připraví, aby závislost na cizích zdrojích byla co nejnižší. Má představa je, aby obec byla vhodným místem pro bydlení, aby lidé zde žili spokojeně a vytvářely se podmínky pro udržitelný spokojený život jejich dětí.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Drupi
INZERCE
TV Morava