O grant na sázení stromů mohou žádat obce, hasiči i skauti. Vloni přispěla nadace v našem kraji přes milion korun

Přes milion korun vloni rozdělili energetici v Olomouckém kraji obcím i neziskovým organizacím na výsadbu alejí, parků nebo ovocných sadů. Oblíbený grantový program Nadace ČEZ bude pokračovat také letos. Obce, hasiči, skauti i další neziskové organizace mohou o příspěvek až do výše 150 tisíc korun požádat do konce února na webu Nadacecez.cz.

Také letos mohou obce i spolky žádat o grant na výsadbu stromů. Loni uspělo v našem kraji devět projektů. Foto: nadacecez

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Přestože v přijatých žádostech převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují nebo zakládají obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

To samé se týká i neziskových organizací, například okrašlovacích spolků, jejichž členům není lhostejné životní prostředí v místech, kde žijí. "Jen v loňském roce podpořila Nadace ČEZ napříč celou republikou 138 projektů výsadby nové zeleně, od roku 2011 se díky podpoře energetiků vysadilo kolem 120 000 stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun," doplnil další informace Vladislav Sobol, tiskový mluvčí ČEZ .

V Olomouckém kraji vloni Nadace ČEZ podpořila 9 projektů celkovou částkou 1,1 milionu korun.

Kde se v kraji sázelo?

• Jeseník / Charita Jeseník: stromy u nové budovy Denního stacionáře Šimon

• Víceměřice / Nové stromy u rybníka

• Tištín / Výsadba medonosných dřevin

• Hruška / Zelená Hruška

• Vikýřovice / Alej podél Petrovské ulice

• Jeseník / Výsadba stromů na hřbitově

(Výběr nejzajímavějších šesti projektů)

„Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.  

Další podrobnosti najdou zájemci na webu www.nadacecez.cz.  
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty