Nejslavnější biskup moravského baroka a zakladatel uměleckých sbírek se narodil před 400 lety

Dnes uplynulo přesně 400 let od narození olomouckého biskupa a otce moravského baroka Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Tento muž byl klíčovou osobností pro moravskou kulturu 17. století a z Olomouce a Kroměříže udělal barokní perly střední Evropy.

Biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna, detail.

Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna se narodil v tehdy českém Kladsku 8. dubna 1624 jako syn kladského zemského hejtmana a synovec moravského zemského hejtmana do jedné z nejvýznamnějších šlechtických rodin původem z Tyrolska, usazené i na Moravě. Olomouckým biskupem byl zvolen 12. března 1664. V čele diecéze byl třicet let. 

Ihned po zvolení zahájil výraznou rekonstrukci a rozšíření olomouckého biskupského paláce o dvě nová křídla. Spolupracoval při tom s císařským architektem Filiberto Lucchesem a s výborným italským architektem Giovanni Pietro Tencallou, který je podepsán pod mnoha dalšími barokními realizacemi v Olomouci na střední Moravě. Zasloužil se i o rozvoj venkovského sídla olomouckých biskupů, města Kroměříž a jeho zámku, přestavěl rovněž hrad Mírov a další významné objekty.

Biskup Karel byl mecenášem a sběratelem umění a založil mimořádnou sbírku obrazů, z níž se sice dodneška dochovala jen část, i tak ale stále velmi hodnotná. Na Moravě zakládal piaristické školy, reorganizoval správu diecéze a výrazně pokročil v rekatolizaci země. K jeho cti neslouží, že v 80. letech nijak nezasáhnul proti zvůli Jindřicha Bobliga a nečinně přihlížel čarodějnickým procesům na velkolosinském panství. Zemřel 23. září 1695 a pohřben je v kryptě olomoucké katedrály. 

V Kroměříži si jej dnes večer připomenou koncertem (https://muo.cz/program/castelcorn-400-2/), v Olomouci pak od 2. června výstavou Samo kamení by hlásalo jeho slávu / Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna a katedrála v kryptě katedrály sv. Václava.

Už v roce 2019 vydalo Muzeum umění v Olomouci obsáhlou publikaci, věnovanou životu a odkazu tohoto velikána moravských dějin.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty