Zprávy

Víte jak správně volit, aby vaše hlasy nepropadly? Není to žádná legrace

Jak správně označit svou volbu na hlasovací listině, která připomíná velikostí spíše solidní plachtu? Nabízíme textový návod a v závěru i instruktážní video z dílny Ministerstva vnitra.

Zdrpj: Ministrstvo vnitra ČR

Tři varianty hlasování jsou možné v dnešních a zítřejších komunálních volbách do Zastupitelstva města Olomouce. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září v 96 volebních okrscích.

Hlasovací lístek

Je vytištěn oboustranně. Vzhledem k tomu, že v Olomouci se volí 45 členů zastupitelstva, obsahuje hlasovací lístek všechny zaregistrované kandidáty v celkovém počtu 429 z celkem 11 volebních stran. „Doporučujeme voličům, aby si hlasovací lístek upravili předem doma, také s ohledem na prostorové možnosti pro úpravu hlasovacího lístku ve volební místnosti,“ doporučuje vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Olomouce Alena Daubnerová.

Úprava lístku jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

„Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží,“ upozorňuje vedoucí odboru Alena Daubnerová.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Drupi
INZERCE
TV Morava