Napětí na UP pokračuje: děkan přírodovědecké fakulty dostal od rektora výpověď!

AKTUALIZOVÁNO Dlouhodobě napjatá situace na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého postoupila v pondělí 3. října do nové fáze. Děkan fakulty Martin Kubala dnes obdržel od rektora univerzity výpověď z pracovního poměru.

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci Martin Kubala | Zdroj: UP Olomouc

Své rozhodnutí rektor Martin Procházka zdůvodnil porušením norem týkajících se ochrany osobních údajů a realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého, porušením zákoníku práce a poškozováním dobrého jména UP. Údajně mělo dojít k úniku informací a masivní zneužití e-mailové komunikace. Děkan Martin Kubala s výpovědí nesouhlasí a bude se bránit právní cestou.

„Obdržel jsem dnes od pana rektora bez jakéhokoliv varování výpověď s účinností k 31. 12. 2022. Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě UP. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl děkan.

V září se odehrála před budovou rektorátu demonstrace studentů a pedagogů přírodovědecké fakulty proti návrhu rektora Martina Procházky na majetkové vyrovnání mezi fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN. Akademický senát UP pak návrh neschválil.    

Rektor Procházka ale odmítá, že by spolu výpověď a spor o majetkové vypořádání včetně demonstrace nějak suviselo. Na webu univerzity se vyjádřil, že se k tomuto kroku rozhodl poté, co nechal důkladně prošetřit vyjádření Martina Kubaly v rámci probíhajících soudních řízení. UP je povinna v souladu s GDPR chránit osobní údaje a zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s nimi či k jejich zneužití. Rovněž má povinnost chránit svá vlastnická práva. „Chtěl bych říct, že mě tato situace vůbec netěší. Byly mi ale sděleny velmi závažné okolnosti, po kterých proběhla opravdu pečlivá analýza, a musím konstatovat, že při posouzení všech skutečností jsem konal tak, jak jsem konat musel. A to proto, abych zamezil případné další škodě, nedodržování právních předpisů, eliminoval rizika a chránil zájmy univerzity, což je mou povinností jakožto rektora,“ řekl Martin Procházka a zároveň odmítl, že by rozhodnutí souviselo s jednáním Akademického senátu UP, který před několika dny řešil rozdělování majetku mezi přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN.

Zdroj: UP Olomouc

Zdroj: FB Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava