Loučení s Franzem Josefem: začíná demolice nejstarší budovy Fakultní nemocnice Olomouc

Patří mezi nejznámější budovy Olomouce. Její historii spoluvytvářela dlouhých 127 let. Nyní se však její osud završí. Demolice majestátního objektu bývalé hlavní budovy zemské nemocnice začne v únoru roku, na jeho místě brzy vyroste zcela moderní pavilon odpovídající úrovni zdravotnictví 21. století.

Foto: FNOL

Nejstarší pavilon v areálu Fakultní nemocnice Olomouc je sice označen písmenem B, nikdo mu však neřekne jinak než Franz Josef podle císaře, který v roce 1896, kdy byla budova dokončena, vládl tehdejšímu Rakousku-Uhersku. 

Sentiment stranou, rozloučení ale proběhlo

„Budova Franz Josef, v níž se začala psát historie naší nemocnice, je pro mnoho lidí, zvlášť našich bývalých a současných zaměstnanců, ale i řadu Olomoučanů, spojena s určitou nostalgií. Vím, že se jim s touto krásnou stavbou bude těžko loučit. Nejprve jsme také i proto uvažovali o tom, že nový pavilon B vznikne v původních zdech toho starého. Jenže se ukázalo, že by to bylo řešení nejen mnohem dražší, ale zároveň funkčně horší než kompletní demolice a výstavba na ‚zelené louce‘. Sentiment proto musel jít stranou, naším hlavním úkolem a posláním je poskytovat špičkovou a moderní zdravotní péči, což by s původním záměrem bylo v rozporu,“ vysvětluje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Protože je však budova Franz Josef doslova pomníkem dějin olomoucké nemocnice a symbolem zdravotnictví v našem regionu, zaslouží si zcela jistě důstojné rozloučení. To se v jejích útrobách uskutečnilo ve dnech 25. a 26. ledna, kdy se do již vyklizených místností vydali současní i bývalí zaměstnanci FN Olomouc, aby si zde prohlédli dobové snímky, přečetli vzpomínky pamětníků, ale také vyslechli plány vedení nemocnice spojené s přípravou stavby nového pavilonu.

Bourání bez dynamitu

Na počátku února započnou pracovníci firmy MORKUS Morava s.r.o. s demolicí, která má skončit v polovině července letošního roku a bude stát 17,3 milionu korun. „Jako první je na řadě demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny. Tyto práce budou prováděny postupně od kraje střechy ve směru k hřebeni. Po odstranění krytiny bude snesen dřevěný krov střechy a současně bude probíhat odstrojování objektu, tedy sejmutí rozvodů všech inženýrských sítí, povlakových krytin podlah a výplní otvorů. Samotná demolice objektu bude prováděna ručně a strojně, bez použití trhavin,“ popisuje vedoucí odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

V současné době se dokončuje prováděcí stavební dokumentace nového pavilonu B a probíhají stavební práce na přeložkách inženýrských sítí. Snahou vedení Fakultní nemocnice Olomouc je zahájit výstavbu pokud možno bez zbytečné prodlevy po dokončení demolice.

„Do nového pavilonu B se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ říká ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Ing. Tomáš Uvízl, který si je vědom toho, že plány nemocnice jsou závislé i na aktuální hospodářské situaci v zemi.

„Nemůžeme samozřejmě nevidět zdražení stavebních materiálů i prací, ke kterému došlo během loňského roku, respektive nárůst inflace obecně. Nový pavilon B je ale klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj nemocnice jako takové, a proto stavbu musíme začít realizovat, byť to vyvolá velký tlak na naše investiční prostředky a samozřejmě i na prostředky státu, který se na financování akce podílí. Navzdory tomu ale nepochybuji, že stavbu nového pavilonu B ještě letos zahájíme a budeme ji schopni úspěšně dokončit,“ uzavírá Tomáš Uvízl.

1894-96: Za dva roky byla hlavní budova hotová

Historie původní budovy známé později jako Franz Josef se začala psát 1. dubna 1892, kdy se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici. A to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice. Výstavba nemocnice započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu.

Dne 14. září 1896 byli do zemských ústavů přestěhováni ze staré nemocnice pacienti a 16. listopadu 1896 už mohla být nová nemocnice slavnostně vysvěcena.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava