Tramvaje číslo 4 dočasně zmizí, nahrazuje je linka s číslem 6. Chystá se úplné zrušení trati?

Spoje tramvajové linky číslo 4, které z důvodu poškození trati u přejezdu v olomoucké části Bělidla nemohou obsluhovat úsek trati Hlavní nádraží – Pavlovičky, budou v úseku Hlavní nádraží – Nová Ulice od pondělí 23. října jezdit pod číslem 6. Shodou okolností se ve stejné době diskutuje o osudu tramvajové trati mezi autobusovým nádražím a čtvrtí Pavlovičky.

Skončí v Hodolanech. Bělidlech a Pavlovičkách éra tramvajové dopravy? Teď nemohou tramvaje jezdit kvůli poškozenému trolejovému vedení, v budoucnu možná zmizí úplně. | Ilustrační foto: Google Maps

„Dopravní obsluha trasy Hlavní nádraží – Nová Ulice zůstává zachována ve stejném rozsahu, jak jsou cestující zvyklí, chceme touto dočasnou změnou především usnadnit orientaci, aby si lidé při nástupu uvědomili, že tramvají se dostanou pouze na Hlavní nádraží/Fibichovu a do Pavloviček musejí využít náhradní autobusovou dopravu,“ vysvětlil úpravu místopředseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Pavel Zatloukal.

Požár zničil trolejové vedení

Poškození kolejového svršku a trolejí u přejezdu v části Bělidla se DPMO bude snažit opravit co nejrychleji a o postupu bude průběžně informovat. Kolejový svršek bude nutné opravit v úseku cca 12 metrů dvoukolejně ve směru do Pavloviček. Trolejové vedení tramvajové trati bylo poškozeno v důsledku vysokého žáru, což zapříčinilo přetržení trolejového drátu u obou kolejí. To mělo za následek prověšení troleje v celém napájecím úseku, který je od mostu přes řeku Bystřici po tramvajovou smyčku v Pavlovičkách.

Poškozeny byly tramvajové koleje i trolejové vedení | Foto: HZS

Náhradní autobusová doprava do Pavloviček je zajištěna výlukovými autobusy s označením X4 v úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

 • Hlavní nádraží – autobusová zastávka označník „F“
 • Fibichova – zastávka linky č. 19 směr Holice
 • Autobusové nádraží podchod – zastávka linky č. 19 směr Holice
 • Hodolanská – tramvajová zastávka
 • Husův sbor – tramvajová zastávka
 • Bělidla – tramvajová zastávka
 • Pavlovická – tramvajová zastávka
 • Pavlovičky – tramvajová zastávka
 • Pavlovičky – tramvajová zastávka
 • Bělidla – tramvajová zastávka
 • Husův sbor – tramvajová zastávka
 • Hodolanská – tramvajová zastávka
 • Autobusové nádraží podchod – zastávka linky č. 19 směr Fibichova
 • Hlavní nádraží – autobusová zastávka označník „C“

Co čeká tramvajovou trať do Pavloviček?

Shodou okolností krátce před nehodou projednávala osudy této tramvajové trati olomoucká městská rada. Trať v Divišově a Hodolanské ulici je totiž na hranici životnosti a během několika málo let by měla být celá opravena. To znamená výdaje v řádu desítek nebo spíše stovek milionů korun. Rada proto zadala dopravnímu podniku vypracování variant. 

Jednou z variant je proto rezignovat na tuto trať a přenechat dopravní osblužnost Pavloviček, Bělidel a Chválkovic na autobusech. Tramvaje by mohly podle webu zdopravy.cz končit na nově vybudované kolejové úvrati za zastávkou Autobusové nádraží podchod. Pro město by to bylo levnější řešení než celková oprava trati do Pavloviček. Je známo, že v dnešní radniční koalici mají zastoupení i odpůrci tramvajové dopravy, kterou označují za příliš drahou pro Olomouc, takže by nebylo velkým překvapením, pokud by skutečně trať do Pavloviček zrušili. 

Diskuze budou v následujících měsících pokračovat. 

INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty