V řece je minimum vody, Ololodě jsou na suchu. Povodí Moravy opravuje břehy Bystřičky

Povodí Moravy vypustilo jezovou zdrž v Olomouci, následkem toho klesla hladina řeky Moravy i Bystřice. Bez snížení hladiny by nebylo možné provést opravu opěrných zdí Bystřice. Vypuštění jezové zdrže probíhalo pozvolně od pondělního rána do večera. Práce na opěrných zdech Bystřice odstartovaly počátkem července. Ololodě ukončily ke stejnému datu provoz a turisty teď Plavby Olomouc lákají na suchozemské Ološlapy.

Foto: Plavby Olomouc

Obyvatelům Olomouce se na měsíc a půl naskytne příležitost pozorovat, jak by řeka Morava v Olomouci vypadala, kdyby nebylo jezu. V pondělí 8. července ve 4 hodiny ráno Povodí Moravy zahájilo tzv. srážku, během které dojde k úplnému vypuštění jezové zdrže. Úroveň hladiny bude určovat pouze přirozený průtok v řece Moravě. Důvodem srážky je oprava opěrných zdí řeky Bystřice, jejichž základy jsou kvůli vzdutí vody v nadjezí prakticky celý rok pod hladinou. Vypouštění jezové zdrže probíhalo velice pozvolna s ohledem na stavební práce níže po toku v rámci IV. A etapy protipovodňových opatření na jihu Olomouce.

Opravné práce na opěrných zdích spočívají ve vyčištění a přespárování zdiva, zasypání výtrží, stabilizaci základů a položení nových říms. „Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta vodního toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde např. k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce budou probíhat na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou a nevyžádají si významná dopravní omezení.

Foto: Povodí Moravy, s.p.

Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna půjde o úplnou srážku, kdy bude hladina tvořena pouze přirozeným průtokem. V tomto období provede správce toku stavební práce na základech a běžně zaplavených částech zdí. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zdrži zvedne přibližně o metr. Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zdrž opět napouštět.

Práce na opravách opevnění odstartovaly v červenci a potrvají do října 2024. Aktuálně probíhá čištění zdiva a odkrývání říms v korytě Bystřice od mostu na Masarykově třídě po soutok s Moravou. Náklady ve výši 7,8 milionu korun jsou financovány z vlastních finančních prostředků Povodí Moravy. Snížení hladiny v nadjezí využije Povodí Moravy také k pravidelné údržbě jezu i nadjezí a prohlídce běžně zatopených částí protipovodňových opatření. Jezová zdrž se kvůli údržbě jezu vypouští jednou ročně, nejde tedy o novinku, kterou by obyvatelé Olomouce neznali.

Foto: Povodí Moravy, s.p.

Během posledního snížení hladiny vody v nadjezí olomouckého jezu se mezi Olomoučany objevily spekulace o stavu původní zdi, na níž bylo postaveno nábřeží Josefa Jařaba. Povodí Moravy ale ubezpečuje, že stavba podléhá přísnému technickobezpečnostnímu dohledu, který se zaměřuje na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Betonový monolit je dle diagnostického průzkumu i statického posudku v dobrém technickém stavu, pozorované vady jsou pouze estetické a nebrání bezpečnému užívání a provozu náplavky.

Plavby Olomouc, společnost, která ve městě provozuje oblíbené plavby na Ololodích, musela svůj "říční" program na prázdniny ukončit. "Řeka Morava byla dneska ráno vypuštěna skrz úpravy v korytě řeky Bystřice v Olomouci. Do 25. 8. tak plavby nebudou možné a vzhledem k stavebním pracím na jihu města U Vodníka nebude možné plout ani tam. Nicméně bude jezdit Ološlap a vy tak budete moci využít této služby k poznávacím jízdám historickou Olomoucí s výkladem," vzkázal veřejnosti kapitán Ololodí Šimon Pelikán. Jak dodal, už nyní společnost Plavby Olomouc realizuje příměstský tábor, jehož důležitou součástí jsou právě Ološlapy. 

Foto: Plavby OlomoucINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty