Tajemství věže červeného kostela: v pondělí otevřou vzkazy z roku 1902. Budou v němčině

Jaké budou vzkazy předků z úplného počátku 20. století? Otevření makovice věže "červeného kostela" se odehraje v pondělí ve 13 hodin. Uvnitř makovice má být kovové pouzdro se vzkazy a památkami z roku 1902 a také s dokumenty, novinami a mincemi z roku 1988, kdy probíhala předchozí rekonstrukce kostela. Předání makovice a pravděpodobně také její otevření proběhne za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a radního pro kulturu Jana Žůrka.

Červený kostel prochází největší rekonstrukcí od své výstavby. Ve věži je prý ukryto kovové pouzdro s pozdravy stavitelů kostela. / Foto: Rej.cz

Kostel německé evangelické církve augšpurského vyznání byl zbudován v prostoru zbořených hradeb barokní bastionové pevnosti jako jedna z dominant nové „okružní třídy“, kterou ve svém urbanistickém plánu navrhl světoznámý vídeňský architekt Camilo Sitte.

Projekt, jež původně vypracoval roku 1898 stavitel Franz Böhm, upravil a zjednodušil architekt Max Löv z Brunšviku. Ten vytvořil typickou novogotickou stavbu ve stylu německé cihlové gotiky. Základní kámen byl položen 16. 5. 1901 a stavba byla dokončena v roce 1902.

Do kupole na hlavní kostelní věži, do tzv. makovice, bylo umístěno také pouzdro s poselstvím budoucím generacím. Poprvé a zcela nečekaně bylo objeveno při generální rekonstrukci červeného kostela v červenci roku 1988. Uzavřené kovové pouzdro ukrývalo cenné dobové materiály. Tiskoviny např. Mährisches Tagblatt, Neue Zeit nebo Mährisch-schlesische Post, které dokumentovaly slavnostní položení základního kamene ke stavbě kostela i dokončení hrubé stavby v říjnu téhož roku, přiložena byla dále dobová pohlednice a německý pamětní spis s pečetí a s podpisy významných církevních i světských osobností, pojednávající o této nevšední olomoucké události na počátku 20. století. Vzhledem k tomu, že kostel na třídě Svobody si tehdy vystavěli němečtí evangelíci, zatímco jejich čeští souvěrci se scházeli jinde, neobsahuje schránka pravděpodobně žádné české tiskoviny z té doby. 

Nález byl podroben odbornému průzkumu, soupisu i fotodokumentaci. Posléze byl doplněn zápisem o stavu kostela v letech 1961–1988, o dobové noviny, publikace, fotografie nebo mince a 7. září 1988 byla celá schránka opět uložena do padesátimetrové výšky pod vrchol kostelní věže. Tam by se také měla nyní nacházet. 

„Nyní, v rámci největší rekonstrukce Červeného kostela od doby jeho založení, bude kovová schránka s dobovými dokumenty na čas přemístěna a bezpečně uložena v trezoru depozitáře knihovny,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tichá. „Sejmutí schránky v nás přirozeně provokuje úvahy o tom, co bychom příštím generacím měli odkázat my,“ dodal Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury. Slavnostního snesení a otevření schránky se zúčastní také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, zástupci médií, odborné i laické veřejnosti.
INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty