Michal Malacka: Nepotřebujeme samé zákazy nebo příkazy

Pokud byste hledali ideálního kandidáta do Senátu, určitě by jím mohl být i Michal Malacka. Olomouckého právníka, vysokoškolského pedagoga, politika a bývalého ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje zdobí slušnost, pracovitost a také důležité pracovní zkušenosti. V horní komoře Parlamentu ČR chce bránit zájmy našeho regionu a místních lidí.

"Vadí mi, když někdo majetek získává nezákonně. A také mi vadí, když někdo o majetek neprávem přijde," říká kandidát do Senátu Michal Malacka. Foto: rej

Co vás napadne při slovu ekologická realita?

Myslím na mou dceru a její budoucnost, nutnost pokračovat v boji proti překotným změnám klimatu, mnoho řečí a málo činů. Nepotřebujeme samé zákazy nebo příkazy. Nutně musíme jít cestou nových technologií, ve městech jezdit na elektřinu a na dálnicích na vodík. Důležitá je také železnice a posílení její dostupnosti, třeba jen prostřednictvím eko jízdenek za snížené ceny.

Jaký je váš názor na věkovou hranici odchodu do důchodu?

Myslím, že je třeba dát lidem jistotu a pevnou hranici, ideálně 65 let a kombinovat ji s flexibilní penzí. To znamená jdete dříve – máte méně, jdete později – budete mít vyšší důchod. Pomáhal bych systémově lidem od 50 do 65 let se zajištěním zaměstnání, více bych kontroloval neoprávněné invalidní důchody a pracoval s předčasnými odchody do důchodu bez zjevné příčiny.

Potřebuje Česko nové stíhací letouny?

Dokud budeme sami bránit náš vzdušný prostor, tak potřebujeme moderní nástroje k této obraně. Z dlouhodobého hlediska se mi jako logické jeví vytvoření moderní evropské obranné struktury, která bude sdílena, jako dobré řešení.

 Co vám připomene slovo migrace?

Z hlediska minulosti poučení k nutnému systémovému přístupu. Je dobré být připraven, mít systém a jasný plán pro migrační vlny. Jsme schopni pomáhat, ale nenecháme se zneužívat. Jasné a srozumitelné rozhodování o tom, kdo se může v EU a v ČR usadit, za jakých podmínek a co je naopak nepřípustné. Migrace v podobě lidí připravených pracovat a přinášejících intelektuální potenciál může být pozitivním jevem. Musíme také umět pracovat s funkčním azylovým systémem a tlačit celou EU k připravenosti. Pokud víme, že bude pršet, vezmeme si ven deštník. Musíme chránit naše vnější hranice, nejlépe koordinovaně. Výjimky, jako je situace na Ukrajině, zvládáme zatím úspěšně.

"Je třeba chránit lidi v nouzi, do které se dostali i přes píli a ochotu pracovat"

Jak se díváte na ČR v EU?

Byl bych rád, aby se EU starala o makro otázky, jako je například obrana, ekologie, ochrana hranic a zmíněná migrace, dále jednotná měna a určitě věda a vzdělávání k ní. U ostatních věcí je dobré pracovat se subsidiaritou a nechat státům ve správě to, co dovedou spravovat sami lépe, ale současně tak, aby byla EU funkčním celkem.

Vadí vám rozdíl v majetku ve společnosti?

Vadí mi, když někdo majetek získává nezákonně. A také mi vadí, když někdo o majetek neprávem přijde. Jsem pro zohlednění majetků a příjmů ve funkčním daňovém systému, jako zdroji příjmu státu, ale budu chránit osobní vlastnictví a práva s ním spojená. Zároveň lidi v nouzi, do které se dostali i přes píli a ochotu pracovat.

Stropování energií je podle vás dobrým krokem?

Je to krok výjimečný a nesmí být dlouhodobý. Jako reakci na agresi na Ukrajině a s ní spojenými tržními vlivy a snahami je nutné vytvořit občanům i veřejné a podnikatelské sféře prostor pro zvladatelné životní podmínky, stát musí provádět činnost zabezpečující zaměstnanost, také musí udržet správu a vzdělávací systém tak, aby nakonec nebylo v sociálních a jiných oblastech nutno investovat mnohem více. To, že nás tento krok velmi ekonomicky zatíží, je jasné, nicméně s ním budeme moci pracovat po skončení příčin krize. Nebo spíš budeme muset, jelikož nás to bude stát podle mého odhadu několikanásobně více, než opatření proti nemoci COVID-19.
INZERCE
ČEZ ČEZ


INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty