Zprávy

Vodárna varuje: při stavbě tramvajové trati se zhorší kvalita vody. Může být zakalená

Druhá etapa výstavby tramvajové trati výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel města Olomouce pitnou vodou, a to především v lokalitě Povel a Nové Sady, vymezené ulicemi Brněnská, Velkomoravská a Rooseveltova. Při stavbě tramvaové trati se totiž nově dělají i části inženýrských sítí, včetně vodovodu.

Zakalená voda bude pravděpodobně trápit obyvatele lokality okolo stavby nové tramvajivé trati. / Ilustrační foto: Moravská vodárenská

V trase nové tramvajové trati bude vybudována přeložka vodovodního přivaděče profilu 300 mm. Aby bylo možné tuto stavbu realizovat a zajistit dodávku vody všem dotčený odběratelům, bude nutné provést mnoho provozních zásahů do stávajícího systému zásobování. To vyvolá nejspíš změny v kvalitě vody.

"Tyto činnosti mohou vyvolat kolísání, či snížení tlaku v distribuční síti. Předpokládáme, že největším problémem budou zákaly vody vyvolané zvířením železitých úsad vyskytujících se v potrubí. Vzhledem k tomu, že se těmto komplikacím není možné vyhnout, bude naše společnost zajišťovat intenzivní odkalování v postižených oblastech s pravidelnou kontrolou vodovodní sítě," píše společnost Moravská vodárenská ve své tiskové zprávě.

Pokud ani toto intenzivní odkalování nepomůže, mají se odběratelé obrátit na dispečink firmy. "Žádáme odběratele, aby případné změny v kvalitě dodávané pitné vody hlásili na dispečink společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, - telefon 585 536 238. Tímto nám pomůžete včas reagovat a rychleji odstraňovat vzniklé obtíže," upozorňují vodohospodáři a dodávají: "Začátek prací je naplánován na 6. dubna a předpokládáme, že provedenými opatřeními budou nežádoucí dopady této akce co nejmenší."


Hlavní práce budou probíhat v Zikově ulici, včetně přeložky vodovodu. /  Ilustrační foto: MMOL/ Blanka Martinovská


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Chata Kouty
INZERCE
TV Morava