Zprávy

Procházky, koncerty, lodičky i zmrzlina: olomoucká náplavka se už brzy otevře lidem

Do konce září by mělo být stavebně hotovo vše na pravém břehu řeky Moravy. Náplavka i ulice Blahoslavova nad ní. Během října pak bude dokončena také levá strana nábřeží. Tato data vyplývají z pondělního kontrolního dne, který se uskutečnil na stavbě protipovodňových opatření v centru Olomouce.

Foto: Rej.cz

Zástupci města, Povodí Moravy a stavebních firem si prošli náplavku a část Blahoslavovy ulice a řešili finální podobu těchto míst i běžný provoz náplavky. Provozu ještě musí předcházet kolaudace. Náplavka coby součást koryta a vodní dílo bude i nadále majetkem podniku Povodí Moravy a město ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Pravidla povozu stanoví provozní řád. Náplavka si vyžádá specifickou péči, jde o jiný typ komunikace než běžné chodníky nebo silnice.

„Zajímali jsme se o použitou technologii dlažby náplavky, o to, jak stabilní bude při předpokládaném občasném stoupání hladiny řeky nad její úroveň a jaké postupy a náklady to bude pak vyžadovat při běžné údržbě,“ uvedl po kontrolním dni primátor Mirek Žbánek. „Zhotovitel nás ubezpečil, že vybraná dlažba je pro náplavku, která má být zhruba třicet dní v roce pod vodou, optimální. Odpovídá také přesně projektové dokumentaci,“ dodal Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí.

Primátor se zajímal i o to, zda je možné ještě dlažbu zarovnat a zda hrozí, že bude proudící voda vymílat drobný štěrk, použitý jako pojivo mezi štípanými kostkami. „Dohodli jsme se se stavební firmou, že vypracuje jakýsi návod k užívání náplavky a pokyny k její základní údržbě,“ dodal primátor Žbánek.

Zástupci Povodí Moravy i stavební firmy pak zdůraznili, že náplavka ještě stále není stavebně hotová a že dlažba je zatím jen položená, a to navíc ani ne na celé ploše. Ještě bude následovat zhutnění pomocí speciálních těžkých strojů. „Na asi pěti až deseti procentech povrchu ještě budeme předlažďovat místa, kde jsou kostky příliš daleko od sebe,“ uvedl stavbyvedoucí Jakub Vlk. Větší mezery vznikly z důvodu, že nejde o řezaný kámen pravidelného tvaru, ale o rozměrově atypické štípané kostky, které mají více přírodní charakter a tedy i větší vůli v rozměrech.

ZMRZLINA, KÁVA, LODIČKY I DIVADLO

Po dokončení zde vznikne prostor pro procházky i odpočinkové aktivity. Z Blahoslavovy ulice vede na náplavku deset přípojek elektřiny. Na náplavce bude možné provozovat drobné občerstvení a lidé zde zažijí i různé společenské aktivity, jako koncerty či různá představení.

Zájem je už nyní také o provozování půjčovny lodiček či šlapadel. Vše ale musí být mobilní – v případě, kdy z horního toku Moravy přijde varování před vysokou hladinou řeky, bude nutné náplavku během krátké doby vyklidit.

Součástí náplavky jsou úvaziště pro lodě, určené k nástupu a výstupu cestujících. Úvazišť je na náplavce několik, jsou rozmístěny zhruba po padesáti metrech. Lodě by u nich neměly kotvit nastálo. Pro posezení lidí jsou na několika místech náplavky umístěny pískovcové sedáky. V Blahoslavově ulici jsou už vysázeny stromy, konkrétně olše, na protilehlém Nábřeží budou vysazeny javory. V Blahoslavově ulici přibydou ještě popínavé rostliny, které ozelení kamennou stěnu nábřeží. Nad náplavkou vznikají dvě vyhlídkové terasy s lavičkami, pítkem a stromy.

Foto: Rej.cz

Foto: Rej.cz

Foto: Rej.cz


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Drupi
INZERCE
TV Morava