Nová tramvajová hala je otevřena pro veřejnost. Tramvaje už nebudou blokovat Sokolskou ulici

Stavba nových krytých odstavů pro tramvaje v Jeremenkově ulici v Olomouci je hotová. Nová hala má kapacitu až pro 18 vozů, tedy devět tramvajových souprav, a zahájení jejího využívání pomáhá především přetížené vozovně v Koželužské ulici. V sobotu se do haly může přijít podívat i každý zájemce.

Foto: DPMO

„Nová hala uleví obyvatelům a řidičům projíždějícím Sokolskou ulicí, kde už nebudou dlouhodobě odstavené tramvaje a kolej bude využívána pouze pro krátkodobé manipulace s vozy. Pro dopravní podnik je výhodou, že vozy jsou v nové hale chráněny před poškozením vandaly, ke kterému docházelo při nočním odstavení v Sokolské ulici nebo na točně na Nové Ulici,“ zdůraznil olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Hlavní dominantou nového areálu DPMO je pozemní objekt haly se zázemím pro obslužný personál. „V hale o celkové délce 105 metrů jsou umístěny tři koleje, na kterých je možné odstavit až 9 tramvajových souprav. V hale bude prováděn také denní úklid vozů, kontrolní a servisní činnost,“ sdělil předseda představenstva DPMO, a.s. Jaroslav Michalík.

„Pro potřeby údržby je každá kolej vybavena v celé délce servisní montážní jámou s příslušenstvím a dále jsou u každé koleje umístěny lávky umožňující přístup k technologii na střeše vozů,“ vysvětlil člen představenstva pověřený řízením technického úseku DPMO, a.s. Petr Kocourek.

PROVOZ JE UŽ VYZKOUŠENÝ

Hala byla zhotovitelem dokončena a předána v červnu letošního roku. Od července je hala ve zkušebním provozu z důvodu optimalizace nastavení technologie a synchronizace se stávajícími systémy. „Přes léto byly z haly zkušebně vypravovány dvě až tři soupravy denně, od září tady bývá přes noc odstaveno šest souprav,“ doplnil místopředseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce, a.s. Pavel Zatloukal.

V areálu odstavů byl dále vybudován objekt výpravny tramvají, zázemí pro řidiče tramvají a technologická místnost se zabezpečovacím zařízením. Přes noc jsou v hale odstaveny obousměrné tramvajové soupravy, které jsou vypravovány převážně na linky č. 3 a 5. Přes den potom v hale bývá umístěna záložní souprava, ta odtud vyjíždí v případě nutnosti výměny s některou soupravou na trati.

Celková cena stavby přesáhla 300 milionů korun bez DPH a je spolufinancována z fondů EU, a to konkrétně z Operačního fondu Doprava ve výši 85 % uznatelných nákladů.

Hala je dnes otevřena do 15 hodn pro veřejnost.

Další zajímavosti z tramvajového provozu v Olomouci:

  • tramvajová trať v Olomouci má délku přesahující 35,5 kilometrů jednokolejně a je na ní 82 výhybek
  • DPMO má k dispozici celkem 72 tramvají, z toho tři jsou historické
  • tramvaje jsou v Olomouci provozovány na sedmi linkách a v roce 2022 najely 2 300 0000 kilometrů
  • každý měsíc přepraví tramvaje v Olomouci více než 2 miliony lidí

Foto: DPMO

Foto: DPMOINZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Chata Kouty