Univerzita připravuje na sezónu nové květnaté louky a chystá budky pro rorýse a netopýry

Univerzitní areál na Envelopě v následujících letech rozkvete. Květnaté louky, které zde na jaře vzniknou, zpříjemní prostředí nejen studujícím, ale také bezobratlým živočichům, především opylovačům. Na nové budovy Univerzity Palackého se zároveň umísťují budky pro netopýry a rorýse. Oba projekty, které zaštiťuje Udržitelná univerzita, podpořil Olomoucký kraj z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023.

Foto: Vojtěch Duda

Travnaté plochy v okolí univerzitních kolejí, právnické a přírodovědecké fakulty v současnosti tvoří především uniformní trávník. Během letošního jara se proto vybrané plochy osejí travinobylinnou směsí s významným zastoupením jetelovin a dalších kvetoucích dvouděložných rostlin. Vznikne tak atraktivnější prostředí jak pro lidi, tak především pro bezobratlé živočichy s důrazem na významné druhy opylovačů, jako jsou blanokřídlí, motýli či pestřenky.

„Obdobné projekty se v posledních letech uplatňují v městských centrech, parcích, areálech univerzit, ale také např. v centrálních částech rondelů a reflektují nejen snahu o vznik esteticky hodnotnějších ploch v často silně urbanizovaných územích. Zároveň totiž mohou sloužit jako potravní zdroje pro hmyz, který se živí nektarem nebo rostlinami obecně. V posledních dekádách se přitom opakovaně poukazuje nejen na ústup vzácných a ohrožených druhů bezobratlých, ale zjevný je také celosvětový trend poklesu početnosti všech – tj. i dříve běžných – druhů. V případě opylovačů lze dokonce hovořit o jejich globální krizi – jakákoliv snaha o podporu této skupiny zajišťující významnou ekosystémovou službu je tedy žádoucí,“ řekla Monika Mazalová z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

Foto: Vojtěch Duda

Další podpořenou iniciativou, která má pomoci rozvoji biodiverzity v areálech UP, je instalace hnízdních budek pro rorýsy a netopýry. „U nových univerzitních staveb na tř. 17. listopadu a v Neředíně jsme spolu s technikem realizace staveb UP Michalem Kartákem a členem České společnosti ornitologické (ČSO) Evženem Tošenovským provedli terénní průzkum okolního prostředí daných budov. Na základě poznatků a zkušeností výše zmíněných odborníků, s ohledem na udržitelnost a ochranu místní biodiverzity bylo doporučeno umístit na vybrané budovy umělé hnízdní budky pro rorýse obecného,“ popsala referentka udržitelného rozvoje na UP Miroslava Zavadil.

Hnízdicí boxy byly primárně umístěny na novou budovu Vědeckotechnického parku UP Envelopa Hub na tř. 17. listopadu. Na původním objektu totiž ornitologové zaznamenali hnízdiště rorýsů. Zároveň je stavba umístěna v těsné blízkosti hlavního toku řeky Moravy, jež zasahuje do letového koridoru některých druhů ptáků (včetně již zmíněného rorýse obecného).

Populaci rorýsů i netopýrů podpoří také nové budky v areálu Univerzity Palackého v Neředíně na tř. Míru, kde aktuálně probíhá výstavba nové budovy Archivu UP. V atikových mřížkách předešlého objektu se totiž rorýsi pravděpodobně také vyskytovali. „Věříme, že umístění hnízdicích prvků povede ke znovuosídlení a opětovnému zvýšení populace těchto důležitých druhů, které jsou dnes ohroženy především kvůli úbytku vhodných míst pro hnízdění v souvislosti s rekonstrukcemi a zateplováním budov,“ doplnila Miroslava Zavadil.

Osiva pro založení travinobylinných porostů i budky pro rorýse a netopýry byly zakoupeny za podpory Olomouckého kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023. Kompletní informace o udržitelnosti na UP jsou na webu Udržitelné univerzity. 

Zdroj: zurnal.upol.cz / Miroslava Zavadil, Michal Zych

Budky pro rorýsy na budově Envelopa Hub | Foto: Miroslava Zavadil
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty