Náročné týdny: hned po Velikonocích začne velká oprava a uzavírka Pavelkovy ulice

Na šest týdnů bude pro dopravu kvůli stavebním pracím zcela uzavřena Pavelkova ulice. Opravu komunikace v úseku od Lipenské ulice před most přes Bystřici zahájí firma 2. dubna, termín dokončení opravy má stanovený do 14. května. S výjimkou dvou dnů, nutných pro položení nové asfaltové vrstvy, bude moci stavbou projíždět aspoň MHD a s povolením stavby i nezbytná dopravní obsluha připojených areálů.

Zdroj: Google Maps

Oprava vozovky bude probíhat v úseku dlouhém zhruba 640 metrů. Stavební firma nejprve odstraní staré živičné vrstvy, aby je mohla nahradit novými, vymění betonové obruby, uliční vpusti a doplní dlažbu. Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky. Výjimku budou mít pouze vozidla MHD a s povolením stavby také nezbytná dopravní obsluha areálů dopravně napojených na ulici K Mrazírnám. Přístup pro pěší bude po dobu stavebních prací zachován.

„Na víkend 4. – 5. května je v plánu pokládka asfaltové směsi. V tu dobu bude uzavírka platit i pro MHD. Nezbytná obsluha bude mít průjezd umožněn z Hodolanské ulice do ulice Farského a dále pak do ulice K Mrazírnám. Vyjíždět bude možné Purkyňovou ulicí na Hodolanskou. V případě nevhodných klimatických podmínek pro pokládku, by byl termín pokládky posunutý až na víkend 11. - 12. května,“ upřesňuje vedoucí odboru dopravy Marek Černý s tím, že případnou změnu zhotovitel všem subjektům zavčas oznámí.

Předpokládané náklady stavby jsou 11 milionů korun. „Občany, kterých se stavební práce dotknou, žádáme o trpělivost a dodržování přechodného dopravního značení. Je to především z důvodu zajištění jejich vlastní bezpečnosti. Umožní tím ovšem zároveň zdárný průběh a následné dokončení stavebních prací,“ vybízí vedoucí odboru dopravy Černý.

Pro zodpovězení případných dotazů občanů je k dispozici vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací magistrátu Petra Pospíšilová, 606 712 465, petra.pospisilova@olomouc.eu
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
Chata Kouty