Zprávy

Devatenáct tun nepovolených látek. Chemické odlakovací zařízení mohlo ohrozit zdraví lidí

Neschválené a potenciálně nebezpečné přípravky používala při svém provozu poblíž Olomouce společnost H+V VMD Grygov s. r. o. Plyne to ze zprávy České inspekce životního prostředí. "V jejich důsledku došlo k emitování těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. V blízkosti provozovny je kromě obce Grygov i naučná stezka, chatová oblast a evropsky významná lokalita, jejíž součástí je i Přírodní rezervace Království. Firma nyní dostala pravomocnou pokutu ve výši 150 tisíc korun."

Ilustrační foto: google maps streetview

Při provedené kontrole inspekce v říjnu roku 2019 bylo zjištěno, že společnost H+V VMD Grygov s. r. o. provozovala technologii chemického odlakovacího zařízení a práškovou lakovnu. Při provozu práškové lakovny v roce 2018 společnost nerespektovala maximální spotřebu práškových plastů stanovenou v povolení provozu orgánem ochrany ovzduší. Maximální spotřebu práškových plastů překročila o dvě tuny. V technologii chemického odlakovacího zařízení pak společnost používala přípravky s obsahem těkavých organických látek, které nebyly orgánem ochrany ovzduší vůbec povoleny. Za rok 2018 a 2019 se jednalo o použití více než 19 tun neschválených přípravků.

V povolení provozu jsou stanovovány podmínky, které v maximální možné míře eliminují znečišťování ovzduší a aplikují na danou technologii zákonem o ochraně ovzduší stanovené povinnosti. „Takto stanovené podmínky provozu respektují charakter zdroje znečišťování ovzduší a jeho umístění. Pokud tedy dojde ke změně, například přípravku pro odmašťování, může tato změna znamenat v konečném důsledku změnu podmínek povolení provozu,“ uvedl Jaroslav Štourač, vedoucí oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu Olomouc. „Provozovatel měl povolený přípravek bez obsahu těkavých organických látek, a proto pro něj neplatily některé ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tím, že začal používat přípravky s obsahem organických látek, přičemž některé jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, měl začít respektovat zpřísněné podmínky stanovené legislativou,“ dodal inspektor.

Zdroj: Tisková zpráva ČIŽP

Společnost  H+V VMD Grygov s. r. o. na naši žádost o reakci na rozhodnutí inspekce prozatím neodpověděla.

Těsně kolem areálu firmy vede naučná stezka, kousek od něj začíná oblíbená přírodní rezervace Les Království. / Zdroj: mapy.cz


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava