Společnost

Na školu v přírodě, lyžařské kurzy nebo kroužky. Fond pomoci olomouckým dětem chystá podporu

Novou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí darů z Fondu pomoci olomouckým dětem vyhlašuje město. Vyčleněné peníze pomohou k úhradě zájmových kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě nebo lyžařských kurzů. Žádosti je možné podávat v termínu od 30. srpna do 24. září.

Ilustrační foto: klimkin / pixabay.com

„Podporujeme tím především rovný přístup ke vzdělávání a k mimoškolním aktivitám žáků našich základních škol, kteří jsou z nízkopříjmových rodin. Jde o přímou podporu dětí, která má formu účelově vázaného daru,“ objasnil náměstek pro školství Karel Konečný.

O finanční podporu na zaplacení aktivit dětí ve volném čase se mohou ucházet zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků plnících povinnou školní docházku s trvalým pobytem v Olomouci nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce. „Alokovaná částka pro letošní rok je 244 tisíc korun. Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být deset tisíc korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut dar maximálně do pěti tisíc korun,“ upřesnil náměstek Konečný.

Žádosti je možné podávat od 30. srpna 2021 do 24. září 2021 včetně. Žádost musí být doručena se všemi povinnými přílohami buď poštou, nebo osobně na podatelně magistrátu Hynaisova 10, případně na adrese odboru školství magistrátu Palackého ulice 14.

Žádost o podporu zde!INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava