Zprávy

Aktualizováno: Plat přes tři miliony pro děkana fakulty. Za co přesně?

Zatímco průměrný plat vysokoškolského profesora je zhruba 50 tisíc korun měsíčně, být vysokým akademickým funkcionářem se někdy rozhodně vyplatí víc. Záleží také, na jaké fakultě. Kromě tabulkové mzdy totiž pobírají děkani fakult podle informací přímo z Univerzity Palackého nejrůznější spektrum osobních odměn, převážně za projekty, a rozdíly jsou často dramatické. Mnohdy přitom není patrné, jakých konkrétně projektů se dotyční lidé účastní.

Z informací, které si redakce vyžádala na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. vyplývá, že hrubá mzda spojená s výkonem funkce děkana na Univerzitě Palackého je ročně průměrně přibližně 566 tisíc (necelých padesát tisíc měsíčně). K tomu navíc „větší polovinu“ tvoří odměny za akademický úvazek a projekty; žádný z osmi děkanů nicméně za rok 2020 nepřekročil celkový roční příjem dva miliony. Až na jednoho: z anonymizovaného výpisu bez příslušnosti k jednotlivým fakultám je patrné, že jeden z děkanů UP obdržel loni celkem 3 078 704 korun. Nejde o prostou závist – jde totiž o veřejné peníze, a veřejnost v tomto případě neví, za co a proč byla vyplacena tak vysoká částka.

Otázky kolem CATRIN: Ústav na vědu, ale taky na peníze

„Je důležité zohlednit realizaci grantů, smluvního výzkumu či rozvojových projektů (ať už úvazkově či formou odměny), která je vázána rovněž na akademické působení a nesouvisí s funkcí děkana,“ stojí ve vyjádření Univerzity v odpovědi na náš dotaz, které podepsala právnička Univerzity Palackého Kristýna Juříková.

Už jen to zřejmě odkazuje, v kontextu doby, na nově vytvořený Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN), který má za úkol sjednotit výzkum pod jednu univeritní střechu. Mimo to ale znamená také významné přesuny peněz z projektů v rámci UP? Což nadělalo na Univerzitě spoustu zlé krve. Akademický senát schválil vznik nového ústavu loni v červnu po několika letech vzrušené debaty, kdy se především Lékařská a Přírodovědecká fakulta bránila vyvedení svých špičkových výzkumných centrer pod centrální orgán; děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala pak dokonce loni zažaloval vlastní univerzitu a napadl rozhodnutí Akademického senátu schvalující vznik vědeckého supercentra.

Je přitom evidentní, že jedním z nejdůležitějších důvodů odporu vedení dvou zmíněných fakult proti zřízení CATRIN byly právě obavy ze ztráty financí, neboť zřízením „supercentra“ přicházejí o své nejvýkonnější jednotky. Je sice pravdou, že za tuto ztrátu si fakulty vyjednaly nemalé kompenzace, což se týká především Přírodovědecké fakulty, která je v rámci UP nejbohatší, „peníze na projekty“ ale také znamenají „odměny“. Kam nyní potečou?

Jsou platy děkanů adekvátní?

V nastaveném systému, kdy děkani fakult berou kromě děkanského platu navíc ještě odměny na účast na projektech, je logické, že jejich příjem bude velmi rozdílný. Redakce má z dobře informovaného zdroje k dispozici informaci, že oním děkanem, jehož roční odměna v roce 2020 činila přes tři miliony korun, by měl být právě děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala; ten ovšem podle veřejně přístupných zdrojů není aktuálně řešitelem žádného projektu.

Server „Informační systém výzkumu, vývoje a informací“ není ledasjaký web – jedná se o oficiální databázi Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky; podle záznamů v tomto registru se konkrétně děkan Kubala historicky účastnil pouze tří projektů, z nichž poslední byl ukončen v roce 2013.

To je velmi podivné nejen ve vztahu k jeho (pravděpodobné) odměně, ale i ve vztahu k nedávným výrokům, které pronesl v roce 2019 Mladé Frontě Dnes. Tehdy se vyjádřil na adresu vedoucích výzkumných center, kteří podle jeho názoru brali příliš vysoké honoráře. „Zjistil jsem, že vedoucí některých jednotek jsou jako utržení ze řetězu. Jejich roční mzda byla čtyři, pět i šest milionů korun. To nejsem schopen obhájit ani v rámci České republiky, ani Evropy,“ řekl tehdy Kubala, načež jejich úhrnnou roční mzdu „zastropoval“ na šedesátinásobek tarifního platu. 

Martin Kubala: Informace o mé mzdě neodpovídají realitě

Děkan Přírodovědecké fakulty Martin Kubala se brání informacím našeho zdroje, že by pobíral tak vysokou mzdu. „Částka, kterou uvádí pan Blaťák v článku ve spojitosti s mým jménem, neodpovídá realitě, moje mzda je na jiném řádku seznamu. S ohledem na to, že článek je založen na nepravdivých informacích a jeho vyznění je vůči mé osobě negativní, cítím se být poškozen na svých právech a s ohledem na to, že jsem oficiálním funkcionářem UP, domnívám se, že jde i o poškození dobrého jména univerzity,“ uvedl ve svém vyjádření.


INZERCE
Mamma Centrum Mamma Centrum

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Štěpánov hody
INZERCE
TV Morava