Veřejný protest: filharmonici nedůvěřují procesu sloučení s divadlem, žádají zásah primátora

Vyhroceně skončilo další setkání zaměstnanců Moravské filharmonie Olomouc s náměstkem pro kulturu a školství Magistrátu města Olomouce Viktorem Tichákem v Redutě ve čtvrtek 18. ledna. Hlavním tématem setkání bylo představení tzv. manažera sloučení. Ten by měl připravit proces sloučení či splynutí dvou příspěvkových organizací města – Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc a to po právní, formální a také provozní stránce. Výsledkem čtvrteční schůzky je veřejný protest filharmoniků.

Foto: Moravská filharmonie Olomouc

Zaměstnancům filharmonie představil Viktor Tichák manažera sloučení představen Davida Gerneše, současného ředitele Moravského divadla Olomouc. To vzbudilo v plénu nemalé rozčarování. Jednotícím prvkem nespokojených hlasů zaměstnanců byl možný střet zájmů ředitele Gerneše. Dle vyjádření filharmoniků totiž, jakožto současný ředitel MDO, není už z podstaty věci schopen dostát požadavku rovného přístupu k oběma organizacím v rámci následného procesu slučování a zdaleka nejen to.

Filharmonici připomínají i to, že již v březnu tohoto roku by dle důvodové zprávy mělo být vyhlášeno výběrové řízení na ředitele budoucí nové zastřešující organizace, sdružující MFO a MDO a ptají se, zda bude David Gerneš aspirovat i na tuto pozici. Nejvíce je ale zajímá, jaká bude přesná role, velikost a autonomie a způsob fungování Moravské filharmonie v nové instituci

Tyto a další otázky se ozývaly z řad rozmrzelých zaměstnanců. Podle tiskové zprávy filharmoniků náměstek Tichák s ředitelem Gernešem představili při schůzce pouze jediné nové stanovisko, že ona tolik skloňovaná analýza bude v dalším procesu pouze inspirací, nikoliv dogmatem pro další kroky. 

Filharmonici v debatě opakovaně poukázali mimo jiné i na fakt, že nejistota plynoucí z nejasné budoucnosti se musí časem zákonitě projevit nejen na rozsahu nabízených kulturních služeb, ale hlavně na jejich kvalitě, neboť už v současné době se začíná projevovat tendence odlivu špičkových hráčů do těles s předvídatelnější budoucností.

Výsledkem debaty bylo zklamání a rozhořčení zaměstnanců nad způsobem optimalizace kulturních příspěvkových organizací města. Na základě vyznění celého setkání, ztráty důvěry a jmenování ředitele MDO pana Davida Gerneše do funkce manažera sloučení zaměstnanci MFO deklarují několik následných kroků: 

  • Jedná se o zaslání otevřeného dopisu primátorovi města Olomouce panu Miroslavu Žbánkovi (text otevřeného dopisu přiložen k tiskové zprávě). 
  • Abonentní koncert filharmonie oděné v protestních tričkách „My jsme MFO“, kterými zaměstnanci vyjadřují zásadní nesouhlas se způsobem řešení financování a budoucího fungování MFO. 
  • Spuštění facebookového profilu „My jsme MFO“, který bude přinášet aktuální informace ohledně vývoje slučování organizací a napomůže veřejné debatě, která se díky nedostatku informací nikterak neodehrála.
  • Zorganizování speciálního vystoupení pro sympatizanty a podporovatele MFO. Výtěžek z této akce pak má být předán jako symbolická pomoc statutárnímu městu Olomouc, při řešení tíživé situace financování zřizované kultury.

Zdroj: Tisková zpráva ZO UNIE MFO
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Chata Kouty